Jaké jsou mé nároky při nesplnění jakosti zboží při převzetí?

V prvních šesti měsících po koupi máte výhodnější postavení než prodejce

 

Proč?

Při nedodržené jakosti zboží při převzetí, ať už tím, že věc nemá dohodnuté či obvyklé vlastnosti, jakost, množství, nebo třeba nevyhovuje právním předpisům o bezpečnosti, uplatněné do šesti měsíců od převzetí zboží se spotřebitel nachází ve výhodném postavení. Neboť ze zákona platí, že věc namítaným nedostatkem trpěla již v okamžiku převzetí. Prodejce by musel prokázat opak. K prokázání opaku ale nestačí pouhé obecné tvrzení například o nedodržení zásad zacházení s věcí, nýbrž je nutné tak učinit odborným, ideálně znaleckým posudkem.

Další informace:

Reklamaci pro nesplněnou jakost při převzetí je prodejce stejně jako „obyčejnou“ reklamaci povinen vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, po jejich marném uplynutí je spotřebitel oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

Nesplnění jakosti zboží při převzetí lze využít i po uplynutí šesti měsíců po převzetí věci, zde by však bylo nutné dokazovat, že daná vada existovala již v době převzetí.


Zákonný podklad:

§ 2161 a § 2169 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 13, § 19 odst. 3 a § 24 odst. 7 písm. l) a x) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Chcete-li si přečíst přesné znění ustanovení zmiňovaného zákona, můžete využít bezplatné služby dostupné na www.zakonyprolidi.cz. Případně pomocí internetového vyhledávače naleznete i jiné webové stránky, které přinášejí úplná znění právních předpisů. Stačí, když do vyhledávače zadáte název právního předpisu, případně jeho číslo.


Související vzory:

Reklamace výrobku
Žádost o slevu pro vady výrobku nebránící jeho užívání
Podnět České obchodní inspekci pro porušování zákona o ochraně spotřebitele
Odstoupení od kupní smlouvy pro nesplnění jakosti při převzetí - odlišnosti v množství a počtu
Odstoupení od kupní smlouvy pro nesplnění jakosti při převzetí
Odstoupení od kupní smlouvy pro nesplnění jakosti při převzetí - nesoulad skutečných a propagovaných vlastností
Odstoupení od kupní smlouvy pro nesplnění jakosti při převzetí - dodání padělku
 


Informujte se o dalších právech a povinnostech, které se týkají oblasti Reklamace:

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.
Sdílejte

Přihlásit