Jaké jsou mé nároky při nesplnění jakosti zboží při převzetí?

V prvních 6 měsících po koupi má spotřebitel výhodnější postavení než prodejce

 

Proč?

Při nedodržené jakosti zboží při převzetí, ať už tím, že věc nemá dohodnuté či obvyklé vlastnosti, jakost, množství, nebo nevyhovuje právním předpisům na bezpečnost atd., uplatněné do 6 měsíců od převzetí zboží se spotřebitel nachází ve výhodném postavení, neboť ze zákona platí, že věc namítaným nedostatkem trpěla již v okamžiku převzetí. Prodejce by musel prokázat opak. K prokázání opaku ale nestačí pouhé obecné tvrzení např. o nedodržení zásad zacházení s věcí, ale ideálně prokázání opaku znaleckým posudkem.

Spotřebitel má právo na dodání nové věci, příp. jen její součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Pokud není možné věc či její část vyměnit, může odstoupit od smlouvy. Jiná je situace, pokud lze vadu bez zbytečného odkladu odstranit opravou a požadavek na novou věc by byl nepřiměřený (např. zapošít malou dírku ve švu), pak má spotřebitel právo na opravu. Právo na slevu náleží spotřebiteli vždy, pokud neuplatnil jiné právo.

 

Další informace

Reklamaci pro nesplněnou jakost při převzetí je prodejce stejně jako „obyčejnou“ reklamaci povinen vyřídit nejpozději do 30 dnů, po jejich marném uplynutí je spotřebitel oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Nesplnění jakosti zboží při převzetí lze využít i po uplynutí 6 měsíců po převzetí věci, zde by však bylo nutné dokazovat, že daná vada existovala již v době převzetí.


Zákonný podklad:

§ 2161 a § 2169 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 13, § 19 odst. 3 a § 24 odst. 7 písm. v) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele


Související vzory:

Reklamace pro nesplnění jakosti při převzetí
Reklamace pro nesplnění jakosti při převzetí - nebezpečný výrobek
Podnět České obchodní inspekci pro porušování zákona o ochraně spotřebitele
Odstoupení od kupní smlouvy pro nesplnění jakosti při převzetí - odlišnosti v množství a počtu
Odstoupení od kupní smlouvy pro nesplnění jakosti při převzetí
Odstoupení od kupní smlouvy pro nesplnění jakosti při převzetí - nesoulad skutečných a propagovaných vlastností
Odstoupení od kupní smlouvy pro nesplnění jakosti při převzetí - dodání padělku
Odstoupení od kupní smlouvy pro přetočený tachometr
Odstoupení od kupní smlouvy pro marné uplynutí lhůty k vyřízení reklamace
 


Informujte se o dalších právech a povinnostech, které se týkají oblasti Reklamace:

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.

Přihlásit