Prodejce uzavřel provozovnu, kde mám reklamovat?

Zeptejte se na živnostenském úřadě

 

Proč?

Nebrání-li prodejci závažné důvody, je povinen předem na vhodném a zvenčí viditelném místě označit počátek a konec uzavření provozovny. Předem musí také informovat živnostenský úřad, do jehož obvodu spadá, na jaké adrese lze vypořádat jeho případné závazky. A tak se na příslušném živnostenském úřadě může spotřebitel informovat.

Další informace:

Vždy se také může spotřebitel obrátit na adresu sídla nebo místa podnikání prodejce (k nalezení v obchodním rejstříku či rejstříku ARES).


Zákonný podklad:

§ 17 odst. 9, § 31 odst. 16 a § 62 odst. 1 písm. g) a u) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Chcete-li si přečíst přesné znění ustanovení zmiňovaného zákona, můžete využít bezplatné služby dostupné na www.zakonyprolidi.cz. Případně pomocí internetového vyhledávače naleznete i jiné webové stránky, které přinášejí úplná znění právních předpisů. Stačí, když do vyhledávače zadáte název právního předpisu, případně jeho číslo.


Související vzory:

Reklamace výrobku
Žádost o slevu pro vady výrobku nebránící jeho užívání
Reklamace opravy a úpravy věci
 


Informujte se o dalších právech a povinnostech, které se týkají oblasti Reklamace:

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.
Sdílejte

Přihlásit