Prodejce uzavřel provozovnu, kde mám reklamovat?

Zeptejte se na živnostenském úřadě

 

Proč?

Nebrání-li prodejci závažné důvody, je povinen předem na vhodném a zvenčí viditelném místě označit počátek a konec uzavření provozovny. Předem musí také informovat živnostenský úřad, do jehož obvodu spadá. Právě zde se může spotřebitel informovat.

 

Další informace

Vždy se také může spotřebitel obrátit na adresu sídla nebo místa podnikání (k nalezení v Obchodním rejstříku či rejstříku ARES).


Zákonný podklad:

§ 17 odst. 9, § 31 odst. 16 a § 62 odst. 1 písm. g) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání


Související vzory:

Reklamace výrobku
Reklamace pro nesplnění jakosti při převzetí
 


Informujte se o dalších právech a povinnostech, které se týkají oblasti Reklamace:

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.

Přihlásit