Podnět České obchodní inspekci pro porušování zákona o ochraně spotřebitele

Přečtěte si nový dTest

Aktuální číslo časopisu dTest 3/2017 Přečtěte si nový dTest

Vydáno: 3.1.2014   

Vzor lze využít pro široký okruh problémů, kdy dochází k porušování zákona o ochraně spotřebitele (poctivost prodeje, klamavé či agresivní obchodní praktiky, diskriminace, reklamace atd.).

Kdy je tento vzor vhodný?

Vzor lze využít v případech, kdy dochází k porušování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Příslušným dozorovým orgánem je mimo jiné Česká obchodní inspekce.

 

Jak tento vzor použít?

Zákon o ochraně spotřebitele upravuje řadu aspektů týkajících se prodeje a poskytování služeb. Za nejdůležitější lze považovat tato ustanovení zákona:

§3 – poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb (prodej výrobků ve správné hmotnosti, míře nebo množství, v předepsané nebo schválené jakosti a za ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy - zejména zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění);

§4 – zákaz užívání nekalých obchodních praktik;

§5 – zákaz užívání klamavých obchodních praktik (příklady jednotlivých klamavých praktik lze nalézt v příloze č. 1 zákona o ochraně spotřebitele);

§5a – zákaz užívání agresivních obchodních praktik (příklady jednotlivých agresivních praktik lze nalézt v příloze č. 2 zákona o ochraně spotřebitele);

§6 – zákaz diskriminace spotřebitele;

§9 – povinnost informovat spotřebitele o vlastnostech a charakteru poskytovaných služeb;

§10 – pravidla pro označování výrobků;

§11 – povinnost prodejce poskytnout informace spotřebiteli písemně a v českém jazyce;

§12 – povinnost informovat o ceně;

§13 – povinnost poučit o podmínkách reklamace;

§16 – povinnost prodejce na žádost spotřebitele vydat doklad o zakoupení výrobku;

§19 – povinnosti při uplatňování a vyřizování reklamací (vystavení reklamačního protokolu, lhůty pro vyřízení reklamace).

Spotřebitel, který je přesvědčen, že došlo k porušení ustanovení zákona o ochraně spotřebitele, se může obrátit na regionální či ústřední inspektorát České obchodní inspekce. Adresy jednotlivých inspektorátů lze najít na www.coi.cz. Podnět lze podat i elektronicky přes elektronickou podatelnu ČOI na adrese www.coi.cz.

POZOR! Do působnosti České obchodní inspekce nespadají záležitosti týkající se potravinářských, zemědělských a tabákových výrobků. Zároveň není oprávněna řešit spotřebitelské problémy týkající se telekomunikací, poštovních služeb a dodávek energií. V těchto případech jsou k řešení příslušné jiné úřady státní správy.Přihlásit