Jak reklamovat věc, kterou nelze jednoduše převést na pobočku prodejce?

Jen prostým oznámením prodejci

 

Jak to?

Některé věci není možné přepravit bez profesionálů – ať už z důvodu nadměrné velikosti, nebo z důvodu nutnosti odborné demontáže. Může jít o už nanesenou podlahu, smontovaný skleník, v zemi instalovaný bazén nebo těžkou anténu, jejíž demontáž ze střechy je pro spotřebitele nebezpečná. Ve všech těchto případech by se měl na výzvu spotřebitele dostavit prodejce a buď vadu posoudit na místě (typicky v bydlišti spotřebitele) bez nutnosti přepravy věci na svou pobočku, anebo věc odinstalovat a odvést si ji na pobočku za účelem odborného posouzení. Náklady jdou v případě uznané reklamace (ať už je uznaná prodejcem, nebo případně soudem) na účet prodejce.

Pokud prodejce odmítne přepravu či demontáž provést, může si spotřebitel najmout na demontáž odborníka a na dopravu přepravní společnost, přičemž náklady ponese prodejce, bude-li reklamace uznána. Lhůta pro vyřízení reklamace (zásadně 30 dní) běží ode dne, kdy spotřebitel prokazatelně oznámí prodejci vadu.


Zákonný podklad:

§ 1924 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 33 Cdo 2694/2016

Chcete-li si přečíst přesné znění ustanovení zmiňovaného zákona, můžete využít bezplatné služby dostupné na www.zakonyprolidi.cz. Případně pomocí internetového vyhledávače naleznete i jiné webové stránky, které přinášejí úplná znění právních předpisů. Stačí, když do vyhledávače zadáte název právního předpisu, případně jeho číslo.


Související vzory:

Reklamace výrobku
Žádost o slevu pro vady výrobku nebránící jeho užívání
Reklamace opravy a úpravy věci
Žádost o náhradu nákladů spojených s reklamací
Podnět České obchodní inspekci pro porušování zákona o ochraně spotřebitele
 


Informujte se o dalších právech a povinnostech, které se týkají oblasti Reklamace:

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.
Sdílejte

Přihlásit