Je možné lhůtu pro vyřízení reklamace prodloužit?

ANO

 

Kdy?

Prodloužit lhůtu k vyřízení reklamace je možné jen dohodou.

 

Další informace

Za zcela neúčinné považujeme ustanovení předtištěné v reklamačních protokolech, které prodejce vystavuje všem spotřebitelům bez ohledu na jedinečnost vztahu a s téměř nulovou možností spotřebitele znění protokolu ovlivnit. Tyto protokoly doporučujeme postupovat České obchodní inspekci jako podnět pro prošetření možného porušení zákona. Nevyřízení reklamace ve lhůtě 30 dnů je totiž správním deliktem.


Zákonný podklad:

§ 19 odst. 3, § 24 odst. 7 písm. v) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, § 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník


Související vzory:

Reklamace výrobku
Reklamace pro nesplnění jakosti při převzetí
Podnět České obchodní inspekci pro porušování zákona o ochraně spotřebitele
 


Informujte se o dalších právech a povinnostech, které se týkají oblasti Reklamace:

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.

Přihlásit