Mám možnost odstoupit od smlouvy z důvodu vadnosti zboží?

ANO

 

Kdy?

Právo odstoupit od smlouvy spotřebiteli náleží v případě:

1) opětovného výskytu stejných odstranitelných vad, což praxe chápe jako minimálně třetí výskyt stejné vady poté, co byla v rámci předchozích dvou reklamací řešena opravou,

2) většího počtu různých odstranitelných vad, což praxe chápe jako minimálně tři vady najednou, popřípadě čtyři postupně,

3) podstatného porušení smlouvy v důsledku nevyřízení oprávněné reklamace ve lhůtě 30 dnů od jejího uplatnění (popřípadě v individuálně smluvené delší lhůtě). Pozor: „Vyřízená“ reklamace se ne vždy rovná reklamaci uznané,

4) uplatnění reklamace během prvních šesti měsíců od zakoupení věci tehdy, není-li možné reklamaci řešit opravou nebo dodáním nového kusu,

5) uplatnění reklamace po uplynutí prvních šesti měsíců od zakoupení věci tehdy, jde-li o podstatné porušení smlouvy (to zpravidla představuje neopravitelná vada).


Zákonný podklad:

§ 2002 odst. 1, § 2106, § 2161 a § 2169 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 19 odst. 3 a § 24 odst. 7 písm. x) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Chcete-li si přečíst přesné znění ustanovení zmiňovaného zákona, můžete využít bezplatné služby dostupné na www.zakonyprolidi.cz. Případně pomocí internetového vyhledávače naleznete i jiné webové stránky, které přinášejí úplná znění právních předpisů. Stačí, když do vyhledávače zadáte název právního předpisu, případně jeho číslo.


Související vzory:

Podnět České obchodní inspekci pro porušování zákona o ochraně spotřebitele
Odstoupení od kupní smlouvy pro nesplnění jakosti při převzetí - odlišnosti v množství a počtu
Odstoupení od kupní smlouvy pro nesplnění jakosti při převzetí
Odstoupení od kupní smlouvy pro nesplnění jakosti při převzetí - nesoulad skutečných a propagovaných vlastností
Odstoupení od kupní smlouvy pro nesplnění jakosti při převzetí - dodání padělku
Odstoupení od kupní smlouvy pro její podstatné porušení
Odstoupení od kupní smlouvy z důvodu opakování vady či pro větší počet vad
Odstoupení od kupní smlouvy pro marné uplynutí lhůty k vyřízení reklamace
 


Informujte se o dalších právech a povinnostech, které se týkají oblasti Reklamace:

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.
Sdílejte

Přihlásit