Mám možnost odstoupit od smlouvy z důvodu vadnosti zboží?

ANO

 

Kdy?

Právo odstoupit od smlouvy spotřebiteli náleží v případě:

1) podstatného porušení smlouvy, zejména neodstranitelné vady, která brání řádnému užívání věci,

2) opětovného výskytu stejných odstranitelných vad, což praxe chápe jako minimálně tři vady,

3) většího počtu různých odstranitelných vad, což praxe chápe jako vady minimálně tři najednou, popř. čtyři postupně,

4) nesplnitelné jakosti zboží při převzetí, např. při dodání padělku,

5) fikce podstatného porušení smlouvy v důsledku nevyřízení oprávněné reklamace ve lhůtě 30 dnů (popř. individuálně smluvené delší lhůtě). POZOR: „Vyřízená“ reklamace se ne vždy rovná reklamaci uznané.


Zákonný podklad:

§ 2002 odst. 1, § 2106, § 2161 a § 2169 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 19 odst. 3, § 24 odst. 7 písm. v)  zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele


Související vzory:

Podnět České obchodní inspekci pro porušování zákona o ochraně spotřebitele
Odstoupení od kupní smlouvy pro nesplnění jakosti při převzetí - odlišnosti v množství a počtu
Odstoupení od kupní smlouvy pro její podstatné porušení
Odstoupení od kupní smlouvy pro nesplnění jakosti při převzetí
Odstoupení od kupní smlouvy pro nesplnění jakosti při převzetí - nesoulad skutečných a propagovaných vlastností
Odstoupení od kupní smlouvy pro nesplnění jakosti při převzetí - dodání padělku
Odstoupení od kupní smlouvy pro marné uplynutí lhůty k vyřízení reklamace
 


Informujte se o dalších právech a povinnostech, které se týkají oblasti Reklamace:

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.

Přihlásit