Prodejce je v insolvenci, na koho se mám obrátit?

Podívejte se do insolvenčního rejstříku

 

Proč?

Stav insolvenčního řízení si spotřebitel může zkontrolovat na stránkách insolvenčního rejstříku www.isir.justice.cz. Důležité je především to, zda již uplynula lhůta k přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení (to zejména v případě složitějšího řízení může spotřebitel pro rychlou představu zjistit v záložce „Přihlášky“, neboť soud každou pohledávku přihlášenou po lhůtě usnesením odmítá). Nestalo-li se tak, spotřebitel by měl přihlásit svoji (i již vykonatelnou) pohledávku na předepsaném formuláři, který je zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti www.justice.cz nebo na stránkách insolvenčního rejstříku www.isir.justice.cz, a to dvojmo. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Přestože zmeškání lhůty nelze prominout, neznamená to, že pohledávky tímto zanikají. Promeškal-li spotřebitel lhůtu pro přihlašování pohledávek, doporučujeme se prostřednictvím příslušného soudu obrátit na insolvenčního správce.


Zákonný podklad:

§ 173 a násl. zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)


Související vzory:

Reklamace výrobku
Reklamace pro nesplnění jakosti při převzetí
 


Informujte se o dalších právech a povinnostech, které se týkají oblasti Reklamace:

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.

Přihlásit