Prodejce je v insolvenci, na koho se mám obrátit?

Podívejte se do insolvenčního rejstříku

 

Proč?

Stav insolvenčního řízení si spotřebitel může zkontrolovat na webových stránkách insolvenčního rejstříku isir.justice.cz. Důležité je především to, zda již uplynula lhůta k přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení (to zejména v případě složitějšího řízení může spotřebitel pro rychlou představu zjistit v záložce „Přihlášky“, neboť soud každou pohledávku přihlášenou po lhůtě usnesením odmítá). Nestalo-li se tak, spotřebitel by měl přihlásit svoji (i již vykonatelnou) pohledávku na předepsaném formuláři, který je zveřejněn na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti www.justice.cz nebo na stránkách insolvenčního rejstříku isir.justice.cz, a to dvojmo. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Přestože zmeškání lhůty nelze prominout, neznamená to, že pohledávky tímto zanikají. Promeškal-li spotřebitel lhůtu pro přihlašování pohledávek, doporučujeme prostřednictvím příslušného soudu se obrátit na insolvenčního správce.


Zákonný podklad:

§ 173 a násl. zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

Chcete-li si přečíst přesné znění ustanovení zmiňovaného zákona, můžete využít bezplatné služby dostupné na www.zakonyprolidi.cz. Případně pomocí internetového vyhledávače naleznete i jiné webové stránky, které přinášejí úplná znění právních předpisů. Stačí, když do vyhledávače zadáte název právního předpisu, případně jeho číslo.


Související vzory:

Reklamace výrobku
Reklamace opravy a úpravy věci
Žádost o slevu pro vady výrobku nebránící jeho užívání
 


Informujte se o dalších právech a povinnostech, které se týkají oblasti Reklamace:

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.
Sdílejte

Přihlásit