Odstoupení od kupní smlouvy pro nesplnění jakosti při převzetí - odlišnosti v množství a počtu

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2023 Obsah záříjového dTestu

Vydáno: 9.1.2014   

Přinesli jste si domů dvoukilové balení brambor a zjistili, že v síťce je jen 1,5 kg? Jste odkázáni jen na libovůli prodávajících, nebo se podobným rozporům můžete bránit?

Kdy je tento vzor vhodný?

Prodávající odpovídá kupujícímu (spotřebiteli) za to, že věc je při převzetí kupujícím bez vad, tedy že má zákonem stanovenou jakost v době převzetí. Touto jakostí se rozumí, že věc:

  • má vlastnosti předně ve smlouvě ujednané, prodávajícím nebo výrobcem popisované nebo na základě jimi prováděné reklamy a s ohledem na povahu zboží očekávané, popřípadě vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé,
  • hodí se k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze,
  • je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Zakoupili jste věc a následně se ukázalo, že věc či její obsah neodpovídají množství či počtu popisovanému prodávajícím a není možná náprava cestou dodání zboží ve správném počtu či množství. Pak můžete odstoupit od smlouvy z důvodu nesplnění jakosti zboží při převzetí.

 

Jak tento vzor využít?

Odstoupení od smlouvy musí kupující uplatnit u prodávajícího, a to v kterékoliv provozovně s ohledem na sortiment, nebo v sídle prodávajícího. Není možné se s odstoupením obracet na servis.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy pro nesplnění jakosti při převzetí až poté, kdy žádal dodání nové věci, příp. jen její součásti, ale nebylo to možné například proto, že se zboží balené v daném počtu nebo množství nevyrábí.Přihlásit