Může prodejce nepřevzít věc k reklamaci s tím, že nebyla zakoupena v této prodejně?

NE

 

Jak to?

Prodejce má ze zákona povinnost přijmout reklamaci v kterékoli své provozovně, která je pro to s ohledem na prodávané zboží nebo poskytované služby vhodná, případně i v sídle nebo místě podnikání.

Spotřebitel se musí řídit pokyny prodejce v záručním listě a v případě opravy se obracet na určený servis, je-li v místě prodejce nebo v místě pro spotřebitele bližším.

 

Další informace

V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizováním reklamace. Porušením této povinnosti se prodejce dopouští správního deliktu.


Zákonný podklad:

§ 19 odst. 1 a 2, § 24 odst. 7 písm. t) a u)  zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, § 2172 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník


Související vzory:

Reklamace výrobku
Reklamace pro nesplnění jakosti při převzetí
Podnět České obchodní inspekci pro porušování zákona o ochraně spotřebitele
 


Informujte se o dalších právech a povinnostech, které se týkají oblasti Reklamace:

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.

Přihlásit