Má prodejce povinnost mne o vyřízení reklamace informovat?

ANO

 

Jak to?

Navzdory poměrně rozšířené představě, že spotřebitel se má „starat sám“, rozhodly Ústavní soud i Nejvyšší soud o tom, že povinnost prodejce informovat spotřebitele o vyřízení reklamace lze dovodit ze zákona. Teprve vyrozuměním spotřebitele o vyřízení reklamace je reklamační řízení ukončeno a spotřebiteli vzniká povinnost si věc od prodejce převzít zpět.

Další informace:

Fakticky vyřízená, avšak ve lhůtě 30 dnů neoznámená reklamace se považuje za nevyřízenou, čímž je spotřebiteli dána možnost odstoupit od kupní smlouvy, popřípadě žádat výměnu či slevu z ceny.


Zákonný podklad:

§ 13, § 19 a § 24 odst. 7 písm. l) a x) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 2983/08, rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 33 Cdo 3228/2009

Chcete-li si přečíst přesné znění ustanovení zmiňovaného zákona, můžete využít bezplatné služby dostupné na www.zakonyprolidi.cz. Případně pomocí internetového vyhledávače naleznete i jiné webové stránky, které přinášejí úplná znění právních předpisů. Stačí, když do vyhledávače zadáte název právního předpisu, případně jeho číslo.


Související vzory:

Reklamace výrobku
Žádost o slevu pro vady výrobku nebránící jeho užívání
Reklamace opravy a úpravy věci
Podnět České obchodní inspekci pro porušování zákona o ochraně spotřebitele
Odstoupení od kupní smlouvy pro marné uplynutí lhůty k vyřízení reklamace
 


Informujte se o dalších právech a povinnostech, které se týkají oblasti Reklamace:

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.
Sdílejte

Přihlásit