Má prodejce povinnost mne o vyřízení reklamace informovat?

ANO

 

Jak to?

Navzdory poměrně rozšířené představě, že spotřebitel se má „starat sám“, rozhodl Ústavní soud ČR i Nejvyšší soud ČR o tom, že povinnost prodejce spotřebitele o vyřízení reklamace informovat lze dovodit ze zákona. Teprve vyrozuměním spotřebitele o vyřízení reklamace je reklamační řízení ukončeno a spotřebiteli vzniká povinnost si věc od prodejce převzít zpět.

 

Další informace

Fakticky vyřízená, avšak ve lhůtě 30 dnů neoznámená reklamace se považuje za nevyřízenou, čímž je spotřebiteli dána možnost odstoupit od kupní smlouvy, popřípadě žádat výměnu či slevu.


Zákonný podklad:

§ 13, § 19 a § 24 odst. 7 písm. v) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, Nález III. ÚS 2983/08, Rozsudek Nejvyššího soudu 33 Cdo 3228/2009


Související vzory:

Reklamace výrobku
Reklamace pro nesplnění jakosti při převzetí
Podnět České obchodní inspekci pro porušování zákona o ochraně spotřebitele
Odstoupení od kupní smlouvy pro marné uplynutí lhůty k vyřízení reklamace
 


Informujte se o dalších právech a povinnostech, které se týkají oblasti Reklamace:

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.

Přihlásit