Je možné reklamaci uplatnit e-mailem?

ANO

 

Jak se pak počítá reklamační lhůta?

Lhůta pro vyřízení reklamace běží od okamžiku, kdy si prodejce mohl e-mail přečíst. To, že prodejce e-mail skutečně obdržel, prokazuje spotřebitel. Podaří se mu to buď tím, že na e-mail obdrží odpověď (třeba i automaticky generovanou), anebo nastavením funkce „potvrzení doručení“ či „potvrzení přečtení“, kterou řada e-mailových schránek umožňuje.

Další informace:

Reklamace posílejte na e-mailové adresy, které má prodejce uvedeny jako kontaktní nebo přímo určené pro uplatňování reklamací. Tyto e-mailové adresy obvykle vypadají jako info@nějakádoména.cz nebo reklamace@nějakádoména.cz.


Zákonný podklad:

§ 13 a § 19 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Chcete-li si přečíst přesné znění ustanovení zmiňovaného zákona, můžete využít bezplatné služby dostupné na www.zakonyprolidi.cz. Případně pomocí internetového vyhledávače naleznete i jiné webové stránky, které přinášejí úplná znění právních předpisů. Stačí, když do vyhledávače zadáte název právního předpisu, případně jeho číslo.


Související vzory:

Reklamace výrobku
Žádost o slevu pro vady výrobku nebránící jeho užívání
Reklamace opravy a úpravy věci
Podnět České obchodní inspekci pro porušování zákona o ochraně spotřebitele
 


Informujte se o dalších právech a povinnostech, které se týkají oblasti Reklamace:

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.
Sdílejte

Přihlásit