Kdy začíná běžet lhůta pro vyřízení reklamace při zaslání reklamované věci poštou?

Od okamžiku, kdy se prodejce může s dopisem seznámit

 

Další informace

Tímto okamžikem může být např. doručení dopisu či telegramu obsahujícího projev vůle reklamovat do bytu adresáta či do jeho poštovní schránky, popřípadě i vhození oznámení o uložení takové zásilky do poštovní schránky. Není nutné, aby se s obsahem dopisu adresát skutečně seznámil. Stačí jen, že měl tuto možnost.

Pokud prodejce záměrně poštovní zásilky nepřebírá, lze si vypomoci zákonnou domněnkou doby, kdy zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání.


Zákonný podklad:

§ 570 odst. 1 a § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník


Související vzory:

Reklamace výrobku
Reklamace pro nesplnění jakosti při převzetí
 


Informujte se o dalších právech a povinnostech, které se týkají oblasti Reklamace:

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.

Přihlásit