Kdy začíná běžet lhůta pro vyřízení reklamace při zaslání reklamované věci poštou?

Od okamžiku, kdy se prodejce může s dopisem seznámit

 

Další informace:

Tímto okamžikem může být například doručení dopisu či jiného písemného projevu vůle adresátovi. Není nutné, aby se s obsahem dopisu adresát skutečně seznámil. Stačí jen, že měl tuto možnost.

Pokud prodejce záměrně poštovní zásilky nepřebírá, lze si vypomoci zákonnou domněnkou doby, kdy zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání.


Zákonný podklad:

§ 570 odst. 1 a § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Chcete-li si přečíst přesné znění ustanovení zmiňovaného zákona, můžete využít bezplatné služby dostupné na www.zakonyprolidi.cz. Případně pomocí internetového vyhledávače naleznete i jiné webové stránky, které přinášejí úplná znění právních předpisů. Stačí, když do vyhledávače zadáte název právního předpisu, případně jeho číslo.


Související vzory:

Reklamace výrobku
Žádost o slevu pro vady výrobku nebránící jeho užívání
Reklamace opravy a úpravy věci
Podnět České obchodní inspekci pro porušování zákona o ochraně spotřebitele
 


Informujte se o dalších právech a povinnostech, které se týkají oblasti Reklamace:

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.
Sdílejte

Přihlásit