Z jakých důvodů je možno zamítnout reklamaci?

Pouze ze zákonných důvodů

 

Jaké to jsou?

  • Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
  • U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
  • Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.
  • Záruka také neplatí pro vady, o kterých spotřebitel při nákupu věděl, jakož i pro ty, které po převzetí na věci sám způsobil.
  • Dále prodejce neodpovídá za vady, které spotřebitel na věci způsobí nedodržením obecných zásad zacházení s věcí, popř. zásad speciálních, se kterými jej prodejce písemně seznámil.

 

Další informace

Někdy se setkáváme se zamítnutím reklamace z důvodu údajného znečištění věci. Nejde-li opravdu o křiklavý případ a zejména byla-li věc bez dalšího k reklamaci převzata, není toto rozhodně důvod pro zamítnutí reklamace.


Zákonný podklad:

§ 2167 a § 2170 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 9, § 10 odst. 2, § 13, § 24 odst. 7 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele


Související vzory:

Reklamace výrobku
Reklamace pro nesplnění jakosti při převzetí
Reklamace pro nesplnění jakosti při převzetí - nebezpečný výrobek
Podnět České obchodní inspekci pro porušování zákona o ochraně spotřebitele
 


Informujte se o dalších právech a povinnostech, které se týkají oblasti Reklamace:

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.

Přihlásit