Z jakých důvodů je možno zamítnout reklamaci?

Pouze ze zákonných důvodů

 

Které to jsou?

  • Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
  • U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
  • Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.
  • Záruka také neplatí pro vady, o kterých spotřebitel při nákupu věděl, jakož ani pro ty, které po převzetí na věci sám způsobil.
  • Dále prodejce neodpovídá za vady, které spotřebitel na věci způsobí nedodržením obecných zásad zacházení s věcí, popřípadě zásad speciálních, se kterými jej prodejce písemně seznámil.

Další informace:

Někdy se lze setkat se zamítnutím reklamace z důvodu údajného znečištění věci. Znečištění však není zákonným důvodem pro zamítnutí reklamace. V případě opravdu závažného znečištění (třeba skvrny od krve) je však přiměřené, aby prodejce požadoval k předání zboží vyčištěné.


Zákonný podklad:

§ 2167 a § 2170 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 9, § 10 odst. 2, § 13 a § 24 odst. 7 písm. v) a x) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Chcete-li si přečíst přesné znění ustanovení zmiňovaného zákona, můžete využít bezplatné služby dostupné na www.zakonyprolidi.cz. Případně pomocí internetového vyhledávače naleznete i jiné webové stránky, které přinášejí úplná znění právních předpisů. Stačí, když do vyhledávače zadáte název právního předpisu, případně jeho číslo.


Související vzory:

Reklamace výrobku
Žádost o slevu pro vady výrobku nebránící jeho užívání
Reklamace opravy a úpravy věci
Podnět České obchodní inspekci pro porušování zákona o ochraně spotřebitele
Odstoupení od kupní smlouvy pro marné uplynutí lhůty k vyřízení reklamace
 


Informujte se o dalších právech a povinnostech, které se týkají oblasti Reklamace:

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.
Sdílejte

Přihlásit