Odstoupení od kupní smlouvy pro nesplnění jakosti při převzetí - dodání padělku

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2023 Obsah záříjového dTestu

Vydáno: 9.1.2014   

Zakoupili jste značkový parfém či oděv v očekávání, že obdržíte originál, což se ovšem nestalo? Jestliže se rozhodnete odstoupit od kupní smlouvy, využijte tento vzor.

Kdy je tento vzor vhodný?

Spotřebitel zakoupí věc a následně se ukáže, že místo originálního zboží obdržel jeho padělek. Jedná se o typickou vadu nepochybně existující v době převzetí, dříve označovanou jako rozpor s kupní smlouvou. Prodávající nyní odpovídá za tzv. jakost zboží při převzetí. Touto jakostí se rozumí, že věc:

  • má vlastnosti předně ve smlouvě ujednané, prodávajícím nebo výrobcem popisované nebo na základě jimi prováděné reklamy a s ohledem na povahu zboží očekávané, popřípadě vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé,
  • hodí se k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze,
  • je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Pokud tedy prodávající označí věc jako zboží určité značky a následně také prodá, odpovídá za nesplnění jakosti zboží při převzetí.

 

Jak tento vzor využít?

Právo z nesplněné jakosti při převzetí se uplatňuje u prodávajícího. Vzhledem k povaze této vady můžete požadovat dodání nové tentokrát originální věci nebo od smlouvy odstoupit, což doporučujeme spíše. Prodávající totiž často originální zboží ani nemá, a tudíž není možné jej dodat. Navíc se pak nemusíte trápit pochybnostmi, zda jste tentokrát opravdu obdrželi originál. Tento vzor využijte tehdy, jestliže se rozhodnete odstoupit od kupní smlouvy.

Při odstoupení náš vzor rozlišuje situaci, kdy nakoupíte padělané zboží přes internet, zásilkový obchod nebo po telefonu a jako padělek je odhalíte ve lhůtě 14 dnů po převzetí zboží, kterou vám zákon dává pro odstoupení bez uvedení důvodu, a kdy zboží nakoupíte v běžném obchodě nebo kdy 14 denní lhůtu při nákupu přes internet z nějakého důvodu nevyužijete. Právo na vrácení kupní ceny ale máte vždy.

V souladu se zákonem má prodávající povinnost spotřebiteli při odstoupení od smlouvy uzavřené přes internet, zásilkový obchod nebo po telefonu vrátit nejen cenu za zboží, ale i částku, za kterou zboží zaslal ke spotřebiteli. Spotřebitel pak nese náklady spojené s vrácením zboží zpět k prodejci. To však platí v případech, kdy spotřebitel vrací zboží odpovídající objednávce prostě proto, že si koupi rozmyslel. Pokud odstupuje od smlouvy z toho důvodu, že mu bylo doručeno vadné, nesprávné či padělané zboží, má právo na proplacení „poštovného“ v obou směrech! Umožňuje-li to prodávající na svých internetových stránkách, dá se odstoupit i přes elektronický formulář, jehož obdržení musí prodávající obratem potvrdit.Přihlásit