Odstoupení od kupní smlouvy pro nesplnění jakosti při převzetí - nesoulad skutečných a propagovaných vlastností

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2023 Obsah záříjového dTestu

Vydáno: 9.1.2014   

Zakoupili jste drahý batoh a uvěřili tvrzení prodávajícího, že je vhodný i do extrémních podmínek? Ramenní popruh batohu se ale vytrhl už při výstupu na Sněžku a vy jste se zhrozili, co vše se mohlo stát, kdybyste ho v extrémních podmínkách opravdu použili? Jestliže se rozhodnete odstoupit od kupní smlouvy, využijte tento vzor.

Kdy je tento vzor vhodný?

Prodávající odpovídá kupujícímu (spotřebiteli) za to, že věc je při převzetí kupujícím bez vad, tedy že má zákonem stanovenou jakost v době převzetí. Touto jakostí se rozumí, že věc:

  • má vlastnosti předně ve smlouvě ujednané, prodávajícím nebo výrobcem popisované nebo na základě jimi prováděné reklamy a s ohledem na povahu zboží očekávané, popřípadě vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé,
  • hodí se k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze,
  • je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Zakoupili jste věc a následně se ukázalo, že při převzetí měla jiné vlastnosti, než prodávající uváděl. Pak můžete odstoupit od smlouvy z důvodu nesplnění jakosti zboží při převzetí.

 

Jak tento vzor využít?

Odstoupení od smlouvy musí kupující uplatnit u prodávajícího, a to v kterékoliv provozovně s ohledem na sortiment, nebo v sídle prodávajícího. Není možné se s odstoupením obracet na servis.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy pro nesplnění jakosti při převzetí až poté, kdy žádal dodání nové věci, příp. jen její součásti, ale nebylo to možné například proto, že žádné zboží z této řady nemá požadované vlastnosti.Přihlásit