Musím mít při reklamaci originální doklad o zakoupení zboží?

NE

 

Jak to?

Při uplatňování reklamace stačí prokázat, že spotřebitel u prodejce věc zakoupil. To lze například výpisem z účtu při platbě kartou či převodem, staršími reklamačními protokoly, originálním obalem, specifičností zboží (nikdo jiný ho neprodává), v krajním případě i svědeckou výpovědí. S ohledem na časově omezenou záruku (24 měsíců od převzetí zboží) je však nutné také prokázat, kdy k zakoupení došlo.


Zákonný podklad:

§ 2172 a § 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 19 odst. 1 a § 24 odst. 7 písm. v) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, § 125 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

Chcete-li si přečíst přesné znění ustanovení zmiňovaného zákona, můžete využít bezplatné služby dostupné na www.zakonyprolidi.cz. Případně pomocí internetového vyhledávače naleznete i jiné webové stránky, které přinášejí úplná znění právních předpisů. Stačí, když do vyhledávače zadáte název právního předpisu, případně jeho číslo.


Související vzory:

Reklamace výrobku
Žádost o slevu pro vady výrobku nebránící jeho užívání
Podnět České obchodní inspekci pro porušování zákona o ochraně spotřebitele
Oznámení neúčinnosti nepřiměřeného smluvního ujednání
 


Informujte se o dalších právech a povinnostech, které se týkají oblasti Reklamace:

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.
Sdílejte

Přihlásit