Musím mít při reklamaci originální doklad o zakoupení zboží?

NE

 

Jak to?

Při uplatňování reklamace stačí prokázat, že spotřebitel u prodejce věc zakoupil. To lze např. výpisem z účtu při platbě kartou či převodem, staršími reklamačními protokoly, originálním obalem, specifičností zboží (nikdo jiný ho neprodává), v krajním případě i svědeckou výpovědí.


Zákonný podklad:

§ 2172 a § 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 19 odst. 1 a § 24 odst. 7 písm. t) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, § 125 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád


Související vzory:

Reklamace výrobku
Reklamace pro nesplnění jakosti při převzetí
Podnět České obchodní inspekci pro porušování zákona o ochraně spotřebitele
 


Informujte se o dalších právech a povinnostech, které se týkají oblasti Reklamace:

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.

Přihlásit