Mám nárok na úhradu nákladů spojených s reklamací?

ANO

 

Jak to?

Ze zákona má spotřebitel nárok na proplacení účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací, čímž se samozřejmě myslí jen reklamace oprávněná. Tyto náklady jsou chápány jako ty nejmenší nutné, ne vždy je totiž účelné vézt věc do prodejny vozem, jindy zase může spotřebitel využít prodejnu, která je blíže jeho bydlišti.

 

Další informace

Pro výpočet jízdních výdajů se použije výdaj za spotřebovanou pohonnou hmotu (lze prokázat dokladem či vztahem mezi ujetými kilometry a spotřebou vozu spolu se spotřebou deklarovanou v technickém průkazu vozu).


Zákonný podklad:

§ 1924 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník


Související vzory:

Reklamace výrobku
Reklamace pro nesplnění jakosti při převzetí
Žádost o náhradu nákladů spojených s reklamací
 


Informujte se o dalších právech a povinnostech, které se týkají oblasti Reklamace:

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.

Přihlásit