Mám nárok na úhradu nákladů spojených s reklamací?

ANO

 

Jak to?

Ze zákona má spotřebitel nárok na proplacení účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací, čímž se samozřejmě myslí jen reklamace oprávněná a uznaná. Mezi tyto náklady se typicky řadí cena znaleckého posudku pořízeného po zamítnutí reklamace, náklady na přepravu reklamované věci nebo náklady na právní zastoupení, pokud je nezbytné (zejména v případě zamítnuté reklamace).

Další informace:

Pro výpočet jízdních výdajů se použije výdaj za spotřebovanou pohonnou hmotu (lze prokázat dokladem či vztahem mezi ujetými kilometry a spotřebou vozu spolu se spotřebou deklarovanou v technickém průkazu vozu).

Spotřebitel není povinen vybrat si vždy toho nejlevnějšího soudního znalce, přepravce nebo advokáta. Zároveň však nesmí svým výběrem prodejce zjevně šikanovat, například jet uplatnit reklamaci drobné věci taxíkem a následně požadovat úhradu těchto nákladů.


Zákonný podklad:

§ 1924 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 626/06

Chcete-li si přečíst přesné znění ustanovení zmiňovaného zákona, můžete využít bezplatné služby dostupné na www.zakonyprolidi.cz. Případně pomocí internetového vyhledávače naleznete i jiné webové stránky, které přinášejí úplná znění právních předpisů. Stačí, když do vyhledávače zadáte název právního předpisu, případně jeho číslo.


Související vzory:

Reklamace výrobku
Žádost o slevu pro vady výrobku nebránící jeho užívání
Reklamace opravy a úpravy věci
Žádost o náhradu nákladů spojených s reklamací
 


Informujte se o dalších právech a povinnostech, které se týkají oblasti Reklamace:

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.
Sdílejte

Přihlásit