Zamítl vám prodejce reklamaci zboží převzatého před více než šesti měsíci?

ANO

 

Co s tím?

Nejsnazší je vždy si spočítat, zda prodejce dodržel 30denní lhůtu pro vyřízení reklamace, protože po jejím marném uplynutí má spotřebitel stejná práva jako v případě podstatného porušení smlouvy, a to právo od kupní smlouvy odstoupit.

Pokud zamítl včas?

Je vhodné zkontrolovat si, zda byla reklamace zamítnuta na základě důvodů, které zákon připouští. Pokud prodejce použil zákonné důvody, jež se nezdají příliš přiléhavé, má spotřebitel možnost se obrátit na soudního znalce z oboru. Jejich seznam je k dohledání na webové stránce Ministerstva spravedlnosti www.justice.cz. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací.


Zákonný podklad:

§ 1924, § 1977, § 2002, § 2106 a § 2165 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 19 odst. 3 a § 24 odst. 7 písm. x) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Chcete-li si přečíst přesné znění ustanovení zmiňovaného zákona, můžete využít bezplatné služby dostupné na www.zakonyprolidi.cz. Případně pomocí internetového vyhledávače naleznete i jiné webové stránky, které přinášejí úplná znění právních předpisů. Stačí, když do vyhledávače zadáte název právního předpisu, případně jeho číslo.


Související vzory:

Reklamace výrobku
Žádost o slevu pro vady výrobku nebránící jeho užívání
Žádost o náhradu nákladů spojených s reklamací
Podnět České obchodní inspekci pro porušování zákona o ochraně spotřebitele
Odstoupení od kupní smlouvy pro marné uplynutí lhůty k vyřízení reklamace
 


Informujte se o dalších právech a povinnostech, které se týkají oblasti Reklamace:

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.
Sdílejte

Přihlásit