Srovnání mobilních tarifů

Díky našemu vylepšenému srovnávači tarifů můžete najít nejlevnějšího operátora podle vašich požadavků. Zadejte žádané počty minut, SMS a dat, poté klikněte na tlačítko a srovnávač najde nejvýhodnější nabídky.

Kolik plánujete za měsíc

%

%

MB

Operátor
Typ smlouvy
Nabídka

zobrazit podrobné zadání

Našli jsme pro vás 541 tarifů
Řazeno dle ceny
 • Plus4U Mobile +4U Bone

  Tarif bez závazků

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 0
  cena za minutu 1,21 Kč
  do vlastní sítě 0,50 Kč
  SMS
  volné SMS 0
  cena SMS 1,21 Kč
  SMS do vlastní sítě 0,50 Kč
  Data
  objem dat 0 MB
  dodatečný FUP 1 MB
  cena FUP 0,65 Kč

  Tarifní podmínky

  • podmínkou užívání je registrace na portálu www.plus4u.net
  • úhrada služeb se provádí prostřednictvím inkasa skrze službu +4U Fair Pay (možnost nastavení maximálního stržení)
  • Smlouva je uzavírána na dobu sjednanou mezi Uživatelem a Plus4U Mobile uvedenou ve Smlouvě, a to na dobu určitou či dobu neurčitou. Je-li Smlouva sjednána na dobu určitou, prodlužuje se automaticky po uplynutí sjednané doby trvání Smlouvy na dobu neurčitou, není-li ujednáno jinak nebo nedoručí-li jedna ze smluvních stran druhé nejméně 30 dnů před uplynutím sjednané doby oznámení, že nemá zájem na prodloužení účinnosti Smlouvy.
  • Výpovědní lhůta smlouvy an dobu neurčitou 1 měsíc. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce, následujícího po měsíci, kdy Plus4U Mobile obdrží výpověď.
  • Při výpovědi smlouvy na dobu určitou smluvní pokuta ve výši 1/5 z ceny paušálu za každý měsíc do doby na kterou byla smlouva uzavřena
  • změna tarifu je možná maximálně jednou za měsíc
 • Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 0
  cena za minutu 1,49 Kč
  do vlastní sítě 0,59 Kč
  SMS
  volné SMS 0
  cena SMS 1,25 Kč
  SMS do vlastní sítě 0,59 Kč
  Data
  objem dat 0 MB
  dodatečný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • SIM karta pro GSM síť je vedena jako doplňková služba k základní službě virtuální volací karty (VoIP - volání přes internet)
  • pro zřízení nebo ukončení služby nejsou žádné výpovědní či čekací lhůty
  • platnost kreditu je neomezená, vrácení předplacené částky za administrativní poplatek 50 Kč
 • 3ton Home

  Tarif bez závazků

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 0
  cena za minutu 1,70 Kč
  do vlastní sítě 0,50 Kč
  SMS
  volné SMS 0
  cena SMS 1,50 Kč
  SMS do vlastní sítě 1 Kč
  Data
  objem dat 0 MB
  dodatečný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • volné jednotky se nepřevádí do dalšího zúčtovacího období
  • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, výpovědní lhůta 30 dní (běží ode dne doručení výpovědi)
  • v případě ukončení Smlouvy převede 3ton SIM kartu do režimu Předplacených služeb, pokud se s 3ton nedohodnete při ukončení Smlouvy jinak
 • LAMA mobile Spořivá lama + BONUS

  Tarif se závazkem 24 měsíců

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 100
  do vlastní sítě neomezeno
  cena za minutu 1,90 Kč
  SMS
  volné SMS 20
  do vlastní sítě 180
  cena SMS 1,50 Kč
  Data
  objem dat 0 MB
  dodatečný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • volné jednotky se nepřevádí do dalšího zúčtovacího období
  • smlouva se uzavírá na dobu určitou a neurčitou, po uplynutí doby určité převod na dobu neurčitou, výpovědní lhůta 1 měsíc (běží od prvního dne měsíce následujícího po doručená výpovědi)
  • volací limit 300 - 1000 Kč (dle smlouvy) za všechny služby, lze zvýšit po uhrazení jistiny
  • změna tarifu je možná jednou za měsíc, projeví se další zúčtovací období
  • každý, kdo si přenese telefonní číslo k LAMA mobile v období od 24.9.2014 do odvolání akce, získá slevu 60 Kč/měsíc z ceny faktury po dobu 34 měsíců (tj. celkově max. 2000 Kč)
  • nárok na slevu se získá úhradou předchozí faktury v době její splatnosti, v následující faktuře (jejíž výše bude minimálně 199 Kč), vám bude odečteno z celkové částky 60 Kč
 • CallPro CallPro 100

  Tarif bez závazků

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 100
  cena za minutu 1,80 Kč
  do vlastní sítě 1 Kč
  SMS
  volné SMS 0
  cena SMS 1,40 Kč
  SMS do vlastní sítě 1 Kč
  Data
  objem dat 0 MB
  dodatečný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • tarif lze objednat jako předplacenou kartu nebo jako paušál s měsíčním vyúčtováním
  • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce (běžící od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi)
  • minimální výše dobitá kreditu je 200 Kč, platnost kreditu je 6 měsíců, dobití se provádí převodem na účet
 • Odorik.cz Odorik (útrata pod 100 Kč)

  Předplacená karta

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 0
  cena za minutu 1,49 Kč
  do vlastní sítě 0,59 Kč
  SMS
  volné SMS 0
  cena SMS 1,25 Kč
  SMS do vlastní sítě 0,59 Kč
  Data
  objem dat 0 MB
  dodatečný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • SIM karta pro GSM síť je vedena jako doplňková služba k základní službě virtuální volací karty (VoIP - volání přes internet)
  • pro zřízení nebo ukončení služby nejsou žádné výpovědní či čekací lhůty
  • platnost kreditu je neomezená, vrácení předplacené částky za administrativní poplatek 50 Kč
 • Metronet Metronet Tarif 99

  Tarif bez závazků

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 100
  cena za minutu 1,49 Kč
  SMS
  volné SMS 0
  cena SMS 1,49 Kč
  Data
  objem dat 0 MB
  dodatečný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • administrativní poplatek při změně 150 Kč, změna tarifu z vyššího na nižší 1000 Kč
  • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou stanovenou ve smlouvě
  • Poskytovatel má právo požadovat zaplacení vratně jistiny, stanovit volací limit (možnost zvýšení po zaplacení vratné kauce) a minimální hovorné (vše ve smlouvě)
 • Voocall Solutus

  Tarif bez závazků

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 0
  cena za minutu 1,49 Kč
  do vlastní sítě 0,59 Kč
  SMS
  volné SMS 0
  cena SMS 1,25 Kč
  SMS do vlastní sítě 0,59 Kč
  Data
  objem dat 0 MB
  dodatečný FUP 1 MB
  cena FUP 0,89 Kč

  Tarifní podmínky

  • smlouva na dobu neurčitou, výpověď bez udání důvodu účinná následující den po jejím doručení (podává se výhradně přes uživatelský účet na voocall.cz)
  • změna tarifu možná kdykoliv, provedena od následujícího zúčtovacího období
  • Poskytovatel si vyhrazuje právo stanovit cenovou jistinu, jistina slouží jako vratná záloha na konzumované a zatím neuhrazené Služby a zároveň slouží jako limit pro čerpání Služeb, tj. pokud Zákazník utratí více než je výše nastavené jistiny, Služby budou dočasně pozastaveny (jistina je vratná po ukončení smluvního vztahu)
 • Nej MOBIL Tarif NEJ

  Tarif bez závazků

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 0
  cena za minutu 1,60 Kč
  do vlastní sítě 0,50 Kč
  SMS
  volné SMS 0
  cena SMS 1,20 Kč
  SMS do vlastní sítě 0,50 Kč
  Data
  objem dat 0 MB
  dodatečný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • volací záloha 500 Kč (bude vrácena po 6 měsících dobré platební historie na základě žádosti klienta)
  • Smluvní vztah se uzavírá na dobu určitou nebo neurčitou, typ smluvního vztahu je vymezen ve Smlouvě
  • Výpovědní lhůta činí jeden kalendářní měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena Poskytovateli
 • Connectica (Vodafone) Q60

  s balíčkem MIN Q100
  Tarif bez závazků

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 60
  do vlastní sítě 100
  cena za minutu 1,69 Kč
  SMS
  volné SMS 100
  cena SMS 1,39 Kč
  Data
  objem dat 0 MB
  dodatečný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • volné SMS a minuty nejsou převáděny do dalšího měsíce
  • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíce od začátku měsíce následujícího po doručení výpovědi (která musí být zaslána poštou)
  • Poskytovatel je oprávněn recyklovat telefonní čísla, která nebyla po dobu déle jak 3 měsíce aktivní
 • One Mobile Pink karta

  Předplacená karta

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 0
  cena za minutu 1,40 Kč
  do vlastní sítě 0,90 Kč
  SMS
  volné SMS 0
  cena SMS 1 Kč
  Data
  objem dat 0 MB
  dodatečný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • vrácení přeplatku poštovní poukázkou (na žádost zákazníka) 60,50 Kč
  • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, výpovědní lhůta 3 měsíce (běží od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi)
  • operátor může požadovat zaplacení vratné jistiny
  • platnost kreditu 3 měsíců (poté kredit propadá), minimální dobití 200 Kč => minimální útrata 66,67 Kč/měsíc
 • Plus4U Mobile +4U Raw

  Tarif bez závazků

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 0
  cena za minutu 1,21 Kč
  do vlastní sítě 0,50 Kč
  SMS
  volné SMS 0
  cena SMS 1,21 Kč
  SMS do vlastní sítě 0,50 Kč
  Data
  objem dat 0 MB
  dodatečný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • podmínkou užívání je registrace na portálu www.plus4u.net
  • úhrada služeb se provádí prostřednictvím inkasa skrze službu +4U Fair Pay (možnost nastavení maximálního stržení)
  • Smlouva je uzavírána na dobu sjednanou mezi Uživatelem a Plus4U Mobile uvedenou ve Smlouvě, a to na dobu určitou či dobu neurčitou. Je-li Smlouva sjednána na dobu určitou, prodlužuje se automaticky po uplynutí sjednané doby trvání Smlouvy na dobu neurčitou, není-li ujednáno jinak nebo nedoručí-li jedna ze smluvních stran druhé nejméně 30 dnů před uplynutím sjednané doby oznámení, že nemá zájem na prodloužení účinnosti Smlouvy.
  • Výpovědní lhůta smlouvy an dobu neurčitou 1 měsíc. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce, následujícího po měsíci, kdy Plus4U Mobile obdrží výpověď.
  • Při výpovědi smlouvy na dobu určitou smluvní pokuta ve výši 1/5 z ceny paušálu za každý měsíc do doby na kterou byla smlouva uzavřena
  • změna tarifu je možná maximálně jednou za měsíc
 • BrnkačkaTEL Občas brnknu

  Tarif se závazkem 12 měsíců

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 100
  cena za minutu 1,50 Kč
  do vlastní sítě 0,50 Kč
  SMS
  volné SMS 0
  cena SMS 1,50 Kč
  SMS do vlastní sítě 0,50 Kč
  Data
  objem dat 0 MB
  dodatečný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • volné jednotky se převádějí do následujícího zúčtovacího období
  • smlouva se uzavírá na dobu určitou (dle FAQ na webu Poskytovatele) min. 12 měsíců, po uplynutí sjednané doby se prodlužuje na dobu neurčitou
  • smlouvu na dobu neurčitou se dá vypovědět bez udání důvodu, výpovědní lhůta 30 dnů (běží od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi)
  • v případě vypovězení smlouvy před uplynutím sjednané doby - pokuta ve výši 20% součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce trvání smlouvy
  • Poskytovatel je oprávněn požadovat vratnou zálohu (dle FAQ 500 Kč, vratná po 6 měsících řádného placení)
 • První Mobil 40ka

  Předplacená karta

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 0
  cena za minutu 1,50 Kč
  do vlastní sítě 0,50 Kč
  SMS
  volné SMS 0
  cena SMS 1,30 Kč
  SMS do vlastní sítě 0,60 Kč
  Data
  objem dat 0 MB
  dodatečný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • platnost kreditu je neomezená
  • při ukončení smlouvy nevzniká nárok na vrácneí neprovolaného kreditu
  • v případě poklesu kreditu pod 2 Kč dochází k blokaci odchozích služeb (do okamžiku dobití kreditu), pokud není kredit dobit do 7 dnů, dochází k blokaci oboustranné
  • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, výpovědní lhůta 14 dní (běží ode dne doručení výpovědi Poskytovateli)
  • Právo na omezení služeb dojde-li k vysokému provozu - dvojnásobek průměrné výše vyúčtování
  • při ukončení Smlouvy zůstává SIM ve vašem vlastnictví a po dobu 5 měsíců máte nárok na obnovení služby (které je zdarma)
  • změna tarifu je možná vždy ke konci měsíce a je zdarma
  • služba je poskytována pouze v režimu pre-paid
 • 3ton Home

  Předplacená karta

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 0
  cena za minutu 1,70 Kč
  do vlastní sítě 1 Kč
  SMS
  volné SMS 0
  cena SMS 1,50 Kč
  SMS do vlastní sítě 1 Kč
  Data
  objem dat 0 MB
  dodatečný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • anonymní předplacenou službu můžete převést na jinou osobu bez souhlasu 3ton, musíte však tuto osobu seznámit s náležitostmi Smlouvy a předat jí SIM s bezpečnostními kódy
  • první dobití prodlouží platnost služeb o 30 dnů, každé další o 90 dnů (minimální výše dobití 200 Kč => 66 Kč měsíčně)
  • platnost kreditu 6 měsíců
  • o proplacení nevyčerpaného kreditu je možné požádat do 1 měsíce ode dne ukončení smlouvy

1 2 3 4 13 25 37

Datum poslední aktualizace: 20.06.2016

Přihlásit