Srovnání mobilních tarifů

Díky našemu vylepšenému srovnávači tarifů můžete najít nejlevnějšího operátora podle vašich požadavků. Zadejte žádané počty minut, SMS a dat, poté klikněte na tlačítko a srovnávač najde nejvýhodnější nabídky.

Kolik plánujete za měsíc

%

%

MB

Operátor
Typ smlouvy
Nabídka

zobrazit podrobné zadání

Našli jsme pro vás 568 tarifů
Řazeno dle ceny
 • Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 0
  cena za minutu 1,49 Kč
  do vlastní sítě 0,59 Kč
  SMS
  volné SMS 0
  cena SMS 1,25 Kč
  SMS do vlastní sítě 0,59 Kč
  Data
  objem dat 0 MB
  dodatečný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • SIM karta pro GSM síť je vedena jako doplňková služba k základní službě virtuální volací karty (VoIP - volání přes internet)
  • pro zřízení nebo ukončení služby nejsou žádné výpovědní či čekací lhůty
  • platnost kreditu je neomezená; pokud však během posledních dvou let nedojde k dobití účtu celkem 100 Kč nebo více a zároveň není utraceno 100 Kč nebo více, účet je považován za nepoužívaný, přičemž za vedení nepoužívaného účtu účtuje poskytovatel udržovací poplatek 2 Kč/měsíc; nebude-li zbývající kredit postačovat na udržovací poplatek, je poskytoval oprávněn veřejné číslo uvolnit
  • SIM kartu je možné dočasně uspat a později opět zdarma aktivovat na webových stránkách; za uspané SIM se poplatek neplatí
 • BlučinaNet Tarif 99 Základ

  Tarif bez závazků

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 100
  cena za minutu 1,49 Kč
  do vlastní sítě 0,65 Kč
  SMS
  volné SMS 0
  cena SMS 1,49 Kč
  SMS do vlastní sítě 1 Kč
  Data
  objem dat 0 MB
  dodatečný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou (není-li dohodnuto jinak), výpovědní doba 3 měsíce (začíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi)
  • v případě opakovaného prodlení s placením úhrad za využívání služeb je poskytovatel oprávněn jednostranně převést způsob platby účastníka na předplatné
  • u zákazníků se špatnou platební historií může být zřízení služby podmíněno složením vratné kauce
 • CallPro CallPro 100

  Tarif bez závazků

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 100
  cena za minutu 1,80 Kč
  do vlastní sítě 1 Kč
  SMS
  volné SMS 0
  cena SMS 1,40 Kč
  SMS do vlastní sítě 1 Kč
  Data
  objem dat 0 MB
  dodatečný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • tarif lze objednat jako předplacenou kartu nebo jako paušál s měsíčním vyúčtováním
  • volné minuty se převádějí do dalšího období
  • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou či neurčitou (dle smlouvy), výpovědní doba dva měsíce (začíná běžet prvním dnem měsíce bezprostředně následujícího po doručení výpovědi)
  • minimální výše provolávky je 200 Kč za 6 měsíců, tzn. minimální útrata 33 Kč/měsíc
  • platnost kreditu 6 měsíců, minimální dobití 200 Kč, dobití se provádí převodem na účet
  • u paušálu může poskytovatel požadovat složení jistiny ve výši minimálně 500 Kč (vratná 6 měsíců po aktivaci služby při včasném placení měsíčních vyúčtování)
 • Odorik.cz Odorik (útrata pod 100 Kč)

  Předplacená karta

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 0
  cena za minutu 1,49 Kč
  do vlastní sítě 0,59 Kč
  SMS
  volné SMS 0
  cena SMS 1,25 Kč
  SMS do vlastní sítě 0,59 Kč
  Data
  objem dat 0 MB
  dodatečný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • SIM karta pro GSM síť je vedena jako doplňková služba k základní službě virtuální volací karty (VoIP - volání přes internet)
  • pro zřízení nebo ukončení služby nejsou žádné výpovědní či čekací lhůty
  • platnost kreditu je neomezená; pokud však během posledních dvou let nedojde k dobití účtu celkem 100 Kč nebo více a zároveň není utraceno 100 Kč nebo více, účet je považován za nepoužívaný, přičemž za vedení nepoužívaného účtu účtuje poskytovatel udržovací poplatek 2 Kč/měsíc; nebude-li zbývající kredit postačovat na udržovací poplatek, je poskytoval oprávněn veřejné číslo uvolnit
  • SIM kartu je možné dočasně uspat a později opět zdarma aktivovat na webových stránkách; za uspané SIM se poplatek neplatí
 • eHAMnet TARIF 99

  Tarif bez závazků

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 100
  cena za minutu 1,49 Kč
  SMS
  volné SMS 0
  cena SMS 1,49 Kč
  Data
  objem dat 0 MB
  dodatečný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • poskytovatel je členem sdružení virtuálních operátorů pod značkou MOBIL21
  • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou (není-li ve smlouvě stanoveno jinak), výpovědní doba 1 měsíc (běží od pracovního dne následujícího po dni doručení výpovědi)
  • v případě opakovaného prodlení s placením úhrad za využívání služby/služeb je poskytovatel oprávněn jednostranně převést způsob platby účastníka na předplatné
 • LimeLine Fresh (karta)

  Předplacená karta

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 0
  cena za minutu 1,79 Kč
  do vlastní sítě 0,50 Kč
  SMS
  volné SMS 0
  cena SMS 1,49 Kč
  SMS do vlastní sítě 1 Kč
  Data
  objem dat 0 MB
  dodatečný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou
  • platnost kreditu 6 měsíců (není-li ujednáno jinak); nedojde-li k dobití po dobu 6 měsíců od posledního dobití, smlouva zaniká
  • pokud kredit na SIM kartě klesne pod 30 Kč, karta se dostane do jednostranné blokace, po 30 dnech dojde k oboustranné blokaci; blokace SIM karty se automaticky zruší dobitím minimálně stanovené částky 200 Kč
  • po 2 měsích bez dobití minimální částky 200 Kč dojde k deaktivaci SIM karty => minimální částka 100 Kč/měsíc
  • po skončení smlouvy lze požádat o proplacení nevyčerpaného kreditu do 1 měsíce od data skončení smlouvy
  • poskytovatel je oprávněn žádat složení zálohy pouze v případech hrozícího finančního rizika nebo z jiného vážného důvodu
 • Voocall Variabilní tarif

  Tarif bez závazků

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 0
  cena za minutu 1,50 Kč
  do vlastní sítě 0,60 Kč
  SMS
  volné SMS 0
  cena SMS 1,30 Kč
  SMS do vlastní sítě 0,60 Kč
  Data
  objem dat 1 MB
  dodatečný FUP 1 MB
  cena FUP 1 Kč

  Tarifní podmínky

  • smlouva na dobu neurčitou, výpověď bez udání důvodu účinná následující den po jejím doručení (podává se výhradně přes uživatelský účet na voocall.cz)
  • změna tarifu možná kdykoliv, provedena bude vždy od následujícího zúčtovacího období
  • poskytovatel si vyhrazuje právo stanovit cenovou jistinu, jistina slouží jako vratná záloha zatím neuhrazené služby a zároveň slouží jako limit pro čerpání Služeb, tj. pokud zákazník utratí více, než je výše nastavené jistiny, dojde k dočasnému pozastavení poskytování služeb (jistina je vratná po ukončení smluvního vztahu)
 • Nej.cz Tarif Nej

  Tarif bez závazků

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 0
  cena za minutu 1,60 Kč
  do vlastní sítě 0,50 Kč
  SMS
  volné SMS 0
  cena SMS 1,20 Kč
  SMS do vlastní sítě 0,50 Kč
  Data
  objem dat 0 MB
  dodatečný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • smlouva se uzavírá na dobu určitou nebo neurčitou (dle smlouvy); výpovědní doba 1 měsíc (počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena poskytovateli)
  • poskytovatel je oprávněn při uzavření smlouvy od zákazníka požadovat složení kauce, jejíž výši může poskytovatel během trvání smlouvy upravit (kauce je vratná nejpozději po ukončení smlouvy na žádost do 30 dní)
  • poskytovatel je oprávněn stanovit pro jednotlivé poskytované služby limity, při jejichž překročení je oprávněn omezit či přerušit poskytování služby
  • volací záloha 500 Kč (bude vrácena po 6 měsících dobré platební historie na základě žádosti klienta)
 • One Mobile (T-Mobile) Pink karta

  Předplacená karta

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 0
  cena za minutu 1,40 Kč
  do vlastní sítě 0,90 Kč
  SMS
  volné SMS 0
  cena SMS 1 Kč
  Data
  objem dat 0 MB
  dodatečný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • nevyčerpané volné jednotky ani data se nepřevádějí
  • smlouva se uzavírá zpravidla na dobu určitou s délku trvání 24 měsíců; je-li uzavřena smlouva na dobu neurčitou, činí výpovědní doba 3 měsíce (běží od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi)
  • operátor může požadovat zaplacení vratné jistiny
  • platnost kreditu 3 měsíců (poté kredit propadá), minimální dobití 200 Kč => minimální útrata 66,67 Kč/měsíc
 • +4U Mobile +4U Raw

  Tarif bez závazků

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 0
  cena za minutu 1,21 Kč
  do vlastní sítě 0,50 Kč
  SMS
  volné SMS 0
  cena SMS 1,21 Kč
  SMS do vlastní sítě 0,50 Kč
  Data
  objem dat 0 MB
  dodatečný FUP 1 MB
  cena FUP 0,65 Kč

  Tarifní podmínky

  • volné jednotky se nepřevádějí do dalšího zúčtovacího období
  • podmínkou užívání je registrace na portálu www.plus4u.net
  • úhrada služeb se provádí prostřednictvím inkasa nebo bankovním převodem skrze službu +4U Fair Pay (možnost nastavení maximálního stržení)
  • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, výpovědní doba 1 měsíc (počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy poskytovatel obdržel výpověď)
  • poskytovatel je oprávněn požadovat složení jistoty a zálohy
  • finanční limit na pro čerpání hlasových služeb 2000 Kč (změna jednou za tři měsíce zdarma, opakovaná změna v době 3 měsíců 25 Kč) - nevztahuje na jednotkově účtovaná data (bez datového balíčku), data čerpaná v zahraničí a hlasové služby využívané v zahraničí
 • BrnkačkaTEL Občas brnknu

  Tarif se závazkem 12 měsíců

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 100
  cena za minutu 1,50 Kč
  do vlastní sítě 0,50 Kč
  SMS
  volné SMS 0
  cena SMS 1,50 Kč
  SMS do vlastní sítě 0,50 Kč
  Data
  objem dat 0 MB
  dodatečný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • volné jednotky se převádějí do následujícího zúčtovacího období (data se nepřevádí)
  • smlouva se uzavírá na dobu určitou (dle FAQ na webu poskytovatele) min. 12 měsíců, po uplynutí sjednané doby se prodlužuje na dobu neurčitou
  • smlouvu na dobu neurčitou se dá vypovědět bez udání důvodu, výpovědní doba 30 dnů (běží od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi)
  • poskytovatel je oprávněn požadovat vratnou zálohu (dle FAQ 500 Kč, vratná po 6 měsících řádného placení), jako i stanovit finanční či objemové limity pro čerpání služeb účastníkem
 • Laudatio LAUDATIO 150

  Tarif bez závazků

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 50
  do vlastní sítě neomezeno
  cena za minutu 1,75 Kč
  do vlastní sítě 0 Kč
  SMS
  volné SMS 50
  cena SMS 1,50 Kč
  Data
  objem dat 50 MB
  dodatečný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, výpovědní doba 30 dní (plyne od doručení výpovědi poskytovateli)
  • v případě ukončení účastnické smlouvy bude SIM karta převedena do režimu předplacených služeb (nebude-li dohodnuto jinak)
  • poskytovatel je ve stanovených případech (např. neplacení) oprávněn převést SIM kartu do režimu předplacených služeb
  • poskytovatel je oprávněn stanovit pro poskytování služeb finanční a případně i jiné limity, které se budou zpravidla vztahovat ke stanovenému časovému období
  • poskytovatel je oprávněn žádat složení zálohy v případech hrozícího finančního rizika nebo z jiného vážného důvodu
 • První Mobil 40ka

  Předplacená karta

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 0
  cena za minutu 1,50 Kč
  do vlastní sítě 0,50 Kč
  SMS
  volné SMS 0
  cena SMS 1,30 Kč
  SMS do vlastní sítě 0,60 Kč
  Data
  objem dat 0 MB
  dodatečný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • v případě poklesu kreditu pod 2 Kč dochází k blokaci odchozích služeb (do okamžiku dobití kreditu), pokud není kredit dobit do 7 dnů, dochází k blokaci oboustranné
  • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, výpovědní doba 14 dní (běží ode dne doručení výpovědi poskytovateli)
  • při ukončení smlouvy zůstává SIM ve vlastnictví účastníka, který má po dobu 5 měsíců nárok na obnovení služby, a to zdarma
  • změna tarifu je možná vždy ke konci měsíce a je zdarma
 • 3ton HOME

  Předplacená karta

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 0
  cena za minutu 1,70 Kč
  do vlastní sítě 1 Kč
  SMS
  volné SMS 0
  cena SMS 1,50 Kč
  SMS do vlastní sítě 1 Kč
  Data
  objem dat 0 MB
  dodatečný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • anonymní předplacenou službu lze převést na jinou osobu, nutno tuto osobu seznámit s náležitostmi smlouvy a předat jí SIM s bezpečnostními kódy
  • první dobití prodlouží platnost služeb o 30 dnů, každé další o 90 dnů (minimální výše dobití 200 Kč => 66 Kč měsíčně)
  • v případě nedobití minimální částkou 200 po dobu 2 měsíců bude SIM karta uvedena do jednostranné blokace, v případě nedobití po dobu dalších 30 dní bude SIM karta uvedena do oboustranné blokace (minimální částka pro dobití pro zachování plné funkčnosti SIM karty 100 Kč/měsíc)
  • kredit je nutné využít do 3 měsíců od posledního dobití, proplacení nevyčerpaného kreditu lze žádat do 1 měsíce od ukončení smlouvy
  • o proplacení nevyčerpaného kreditu je možné požádat do 1 měsíce ode dne ukončení smlouvy
  • nedobitím po dobu 3 měsíců smlouva zaniká
 • Connectica (Vodafone) Q60

  s balíčkem 100MINQ
  Tarif bez závazků

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 60
  do vlastní sítě 100
  cena za minutu 1,69 Kč
  SMS
  volné SMS 100
  cena SMS 1,39 Kč
  Data
  objem dat 0 MB
  dodatečný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • volné jednotky se nepřenášejí se do dalšího měsíce
  • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou (není-li ve smlouvě stanoveno jinak), výpovědní doba 1 měsíc (začíná běžet prvního dne následujícího měsíce od měsíce, ve kterém byla výpověď doručena poskytovateli)
  • poskytovatel je oprávněn požadovat složení jistoty (vratná 30 dní po ukončení užívání služeb) a zálohy nebo též poskytnutí jiné záruky (např. ručení)
  • poskytovatel je oprávněn stanovit pro poskytování služeb limity, zejména finanční, které se budou zpravidla vztahovat ke stanovenému časovému období (např. den, zúčtovací období apod.)

1 2 3 4 13 26 38

Datum poslední aktualizace: 28.03.2017

Přihlásit