Může prodejce nepřijmout reklamaci na věc, kterou jsem koupil od jiné fyzické osoby, přestože je věc ještě v záruce?

ANO

 

Jak to?

S přechodem vlastnictví k věci nepřechází odpovědnost původního prodejce za věc dále prodanou, přestože od koupě věci ještě doba zákonné 24měsíční záruky neuběhla. Situaci lze řešit prostřednictvím postoupení práv z vadného plnění.

Další informace:

Prodejci postoupení práv z vadného plnění obvykle neověřují a vyřídí reklamaci tomu, „kdo jim přinese účtenku“. Na to si ale nový kupující musí dát pozor zejména v situacích, kdy se bude reklamace řešit odstoupením od smlouvy (vrácením peněz). Pokud totiž původní kupující platil kartou nebo převodem, mohlo by se stát, že peníze původní prodejce sice vrátí, ale původnímu kupujícímu, nikoliv tomu novému.


Zákonný podklad:

§ 1879 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Chcete-li si přečíst přesné znění ustanovení zmiňovaného zákona, můžete využít bezplatné služby dostupné na www.zakonyprolidi.cz. Případně pomocí internetového vyhledávače naleznete i jiné webové stránky, které přinášejí úplná znění právních předpisů. Stačí, když do vyhledávače zadáte název právního předpisu, případně jeho číslo.


Související vzory:

Reklamace výrobku
Žádost o slevu pro vady výrobku nebránící jeho užívání
Odstoupení od kupní smlouvy pro nesplnění jakosti při převzetí
Odstoupení od kupní smlouvy pro její podstatné porušení
Odstoupení od kupní smlouvy z důvodu opakování vady či pro větší počet vad
Postoupení práv z vadného plnění
 


Informujte se o dalších právech a povinnostech, které se týkají oblasti Reklamace:

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.
Sdílejte

Přihlásit