Je prodejce, kterému byla zásilka zaslána poštou, povinen po vyřízení reklamace věc zaslat zpět?

ANO

 

Jak to?

Náklady spojené s vyřízením reklamace nese prodejce. Pokud spotřebitel musí vadné zboží na reklamaci prodejci odeslat, musí mu prodejce na své náklady zboží zaslat zpět. Pokud spotřebiteli nějaké náklady s reklamací vzniknou, má právo po prodejci požadovat jejich uhrazení. Poštovné patří mezi typické náklady spojené s reklamací. Je však zapotřebí upozornit, že toto právo na náhradu nákladů spojených s reklamací musí spotřebitel uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu. Tedy u spotřebního zboží nejpozději do 25 měsíců od jeho převzetí, jinak hrozí, že soud spotřebiteli právo nepřizná, pokud prodejce namítne neuplatnění práva včas.

Další informace:

Povinnost zaslat zboží zpět dovozujeme i v případě reklamace neuznané.

Odmítnout zaslat zboží zpět na vlastní náklady (a zvolit namísto toho třeba dobírku) by prodejce mohl jen v případě zcela šikanózního chování spotřebitele.


Zákonný podklad:

§ 1924 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Chcete-li si přečíst přesné znění ustanovení zmiňovaného zákona, můžete využít bezplatné služby dostupné na www.zakonyprolidi.cz. Případně pomocí internetového vyhledávače naleznete i jiné webové stránky, které přinášejí úplná znění právních předpisů. Stačí, když do vyhledávače zadáte název právního předpisu, případně jeho číslo.


Související vzory:

Reklamace výrobku
Žádost o slevu pro vady výrobku nebránící jeho užívání
Reklamace opravy a úpravy věci
Žádost o náhradu nákladů spojených s reklamací
Podnět České obchodní inspekci pro porušování zákona o ochraně spotřebitele
 


Informujte se o dalších právech a povinnostech, které se týkají oblasti Reklamace:

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.
Sdílejte

Přihlásit