Je prodejce, kterému byla zásilka zaslána poštou, povinen po vyřízení reklamace věc zaslat zpět?

ANO

 

Jak to?

Náklady spojené s vyřízením reklamace nese vždy prodejce. Pokud spotřebitel musí vadné zboží na reklamaci prodejci odeslat, musí mu prodejce na své náklady zboží zaslat zpět. Pokud spotřebiteli nějaké náklady s reklamací vzniknou, má právo po prodejci požadovat jejich uhrazení. Poštovné patří mezi typické náklady spojené s reklamací.

 

Další informace

Povinnost zaslat zboží zpět dovozujeme i v případě reklamace neuznané.

Odmítnout zaslat zboží zpět na vlastní náklady (a zvolit namísto toho např. dobírku) by prodejce mohl jen v případě zcela šikanózního chování spotřebitele.


Zákonný podklad:

§ 1924 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník


Související vzory:

Reklamace výrobku
Reklamace pro nesplnění jakosti při převzetí
Žádost o náhradu nákladů spojených s reklamací
 


Informujte se o dalších právech a povinnostech, které se týkají oblasti Reklamace:

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.

Přihlásit