Smí prodejce reklamaci neuznat, ale „v rámci dobrých vztahů mi vyjít vstříc“?

NE

 

Proč?

Toto jednání ve většině případů považujeme za obcházení zákona. Prodejce se jej zpravidla dopouští, aby spotřebiteli znemožnil odstoupit od smlouvy pro větší či opakovaný výskyt vad u poruchových výrobků. Doporučujeme se vůči tomuto postupu ohradit a prodejci oznámit, že tato „vycházení vstříc zákazníkovi“ budou považována za uznané reklamace.

 

Další informace

Tento postup prodejce jednak nerespektuje právo spotřebitele na uplatnění a vyřízení reklamace zákonným způsobem, čímž je zasahováno do jeho vlastnického práva, a jednak spotřebiteli znemožňuje prokázat, že odstraněný nedostatek byl skutečně vadou. Toto jednání podle nás naplňuje znaky správního deliktu a lze tedy podat podnět na Českou obchodní inspekci.


Zákonný podklad:

§ 555, § 580, § 2106, § 2107, § 2161 a § 2169 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 19 odst. 3 a § 24 odst. 7 písm. v) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele


Související vzory:

Reklamace výrobku
Reklamace pro nesplnění jakosti při převzetí
Podnět České obchodní inspekci pro porušování zákona o ochraně spotřebitele
 


Informujte se o dalších právech a povinnostech, které se týkají oblasti Reklamace:

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.

Přihlásit