Smí prodejce reklamaci neuznat, ale „v rámci dobrých vztahů mi vyjít vstříc“?

NE jednostranně

 

Proč?

Toto jednání ve většině případů lze považovat za obcházení zákona. Prodejce se jej zpravidla dopouští, aby spotřebiteli znemožnil odstoupit od smlouvy pro větší či opakovaný výskyt vad u poruchových výrobků. Vůči tomuto postupu se spotřebitel může ohradit a oznámit prodejci, že toto „vycházení vstříc zákazníkovi“ bude považovat za uznání reklamace.

Další informace:

Tento postup prodejce jednak nerespektuje právo spotřebitele na uplatnění a vyřízení reklamace zákonným způsobem, čímž je zasahováno do jeho vlastnického práva, a jednak spotřebiteli znemožňuje prokázat, že odstraněný nedostatek byl skutečně vadou. Toto jednání podle nás naplňuje znaky přestupku, a lze tedy podat podnět České obchodní inspekci.


Zákonný podklad:

§ 555, § 580, § 2161 a § 2169 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 19 a § 24 odst. 7 písm. x) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Chcete-li si přečíst přesné znění ustanovení zmiňovaného zákona, můžete využít bezplatné služby dostupné na www.zakonyprolidi.cz. Případně pomocí internetového vyhledávače naleznete i jiné webové stránky, které přinášejí úplná znění právních předpisů. Stačí, když do vyhledávače zadáte název právního předpisu, případně jeho číslo.


Související vzory:

Reklamace výrobku
Žádost o slevu pro vady výrobku nebránící jeho užívání
Podnět České obchodní inspekci pro porušování zákona o ochraně spotřebitele
 


Informujte se o dalších právech a povinnostech, které se týkají oblasti Reklamace:

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.
Sdílejte

Přihlásit