Má prodejce povinnost věc zasílat k posouzení do servisu?

NE

 

Jak to?

Zákon prodejci žádnou povinnost zboží zasílat do odborného servisu, popř. spotřebiteli vyjádření odborného servisu předložit, nestanoví. Odpovědnost za vady prodaného zboží a povinnost vyřizovat reklamace je uložena jedině prodejci, který může, ale nemusí pověřit provedením oprav jiné osoby.


Zákonný podklad:

§ 2161 odst. 1 a § 2172 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele


Související vzory:

Reklamace výrobku
Reklamace pro nesplnění jakosti při převzetí
 


Informujte se o dalších právech a povinnostech, které se týkají oblasti Reklamace:

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.

Přihlásit