Má prodejce povinnost věc zasílat k posouzení do servisu?

NE

 

Jak to?

Zákon prodejci žádnou povinnost zboží zasílat do odborného servisu, popřípadě spotřebiteli vyjádření odborného servisu předložit, nestanoví. Odpovědnost za vady prodaného zboží a povinnost vyřizovat reklamace je uložena jedině prodejci, který může, ale nemusí pověřit provedením oprav jiné osoby. Prodejce bude při neuznání reklamace v horším postavení než spotřebitel, pokud svoje negativní rozhodnutí nebude opírat o stanovisko soudního znalce nebo odborného servisu.


Zákonný podklad:

§ 2161 a § 2172 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Chcete-li si přečíst přesné znění ustanovení zmiňovaného zákona, můžete využít bezplatné služby dostupné na www.zakonyprolidi.cz. Případně pomocí internetového vyhledávače naleznete i jiné webové stránky, které přinášejí úplná znění právních předpisů. Stačí, když do vyhledávače zadáte název právního předpisu, případně jeho číslo.


Související vzory:

Reklamace výrobku
Žádost o slevu pro vady výrobku nebránící jeho užívání
 


Informujte se o dalších právech a povinnostech, které se týkají oblasti Reklamace:

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.
Sdílejte

Přihlásit