Odstoupení od kupní smlouvy pro nesplnění jakosti při převzetí

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2024 Obsah únorového dTestu

Vydáno: 9.1.2014   

Stará televize dosloužila. Nadšeně si přinesete domů novou a těšíte se na nevšední zážitky. Hned první zážitek sice nevšední je, ale ne podle vašeho očekávání – televizor odmítá přepínat programy. Následná reklamace ukáže, že problém nelze odstranit. V této chvíli máte dvě možnosti: smířit se s omezenou nabídkou jednoho programu, nebo s pomocí našeho vzoru odstoupit od kupní smlouvy.

Kdy je tento vzor vhodný?

Prodávající odpovídá kupujícímu (spotřebiteli) za to, že věc je při převzetí kupujícím bez vad, tedy že má zákonem stanovenou jakost v době převzetí. Touto jakostí se rozumí, že věc:

  • má vlastnosti předně ve smlouvě ujednané, prodávajícím nebo výrobcem popisované nebo na základě jimi prováděné reklamy a s ohledem na povahu zboží očekávané, popřípadě vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé,
  • hodí se k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze,
  • je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Zakoupili jste věc a následně se ukázalo, že věc má od počátku vadu, která se nedá odstranit opravou ani výměnou za novou věc. Pak můžete odstoupit od smlouvy z důvodu nesplnění jakosti zboží při převzetí.

 

Jak tento vzor využít?

Odstoupení od smlouvy musí kupující uplatnit u prodávajícího, a to v kterékoliv provozovně s ohledem na sortiment, nebo v sídle prodávajícího. Není možné se s odstoupením obracet na servis.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy pro nesplnění jakosti při převzetí až poté, kdy žádal dodání nové věci, příp. jen její součásti, ale nebylo to možné například proto, že zboží už se nevyrábí nebo prostě dodáním jiného zboží se nic neřeší (konkrétní typ černobílé televize nikdy nebude barevný).Přihlásit