Může prodejce požadovat zaplacení nákladů zamítnuté reklamace?

NE

 

Jak to?

Prodejce není oprávněn jakkoliv omezovat právo spotřebitele věc reklamovat, v tomto případě zavádět opatření, která by ho od reklamace odrazovala. K takovým požadavkům například v reklamačním řádu nebo v obchodních podmínkách se nepřihlíží.

Další informace:

S podnětem k zahájení řízení pro možné porušení zákona o ochraně spotřebitele se lze obrátit na Českou obchodní inspekci.


Zákonný podklad:

§ 1814 písm. a), § 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 13 a § 24 odst. 7 písm. l) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 9 As 8/2011-63, rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 3 As 60/2005-73

Chcete-li si přečíst přesné znění ustanovení zmiňovaného zákona, můžete využít bezplatné služby dostupné na www.zakonyprolidi.cz. Případně pomocí internetového vyhledávače naleznete i jiné webové stránky, které přinášejí úplná znění právních předpisů. Stačí, když do vyhledávače zadáte název právního předpisu, případně jeho číslo.


Související vzory:

Reklamace výrobku
Žádost o slevu pro vady výrobku nebránící jeho užívání
Žádost o náhradu nákladů spojených s reklamací
Podnět České obchodní inspekci pro porušování zákona o ochraně spotřebitele
Odmítnutí poplatku za neoprávněnou reklamaci
 


Informujte se o dalších právech a povinnostech, které se týkají oblasti Reklamace:

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.
Sdílejte

Přihlásit