Co dělat, když autorizovaný servis nechce přijmout reklamaci?

Reklamujte u prodejce

 

Proč?

Přestože spotřebitel zakoupil věc určité značky, o jejíž výrobky v České republice pečuje široká síť autorizovaných servisů, právo spotřebitele na uplatnění reklamace právě u nich není automatické. Záleží totiž jen na prodejci, zda spotřebitele (nejčastěji) v záručním listě v případě reklamace řešené opravou odkáže na jiný subjekt, který je prodejcem k opravě pověřen.


Zákonný podklad:

§ 2172 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 19 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Chcete-li si přečíst přesné znění ustanovení zmiňovaného zákona, můžete využít bezplatné služby dostupné na www.zakonyprolidi.cz. Případně pomocí internetového vyhledávače naleznete i jiné webové stránky, které přinášejí úplná znění právních předpisů. Stačí, když do vyhledávače zadáte název právního předpisu, případně jeho číslo.


Související vzory:

Reklamace výrobku
Podnět České obchodní inspekci pro porušování zákona o ochraně spotřebitele
 


Informujte se o dalších právech a povinnostech, které se týkají oblasti Reklamace:

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.
Sdílejte

Přihlásit