Může prodejce při reklamaci požadovat originální obal či všechno příslušenství?

NE

 

Jak to?

Prodejce není oprávněn jakkoli omezovat právo spotřebitele věc reklamovat a klást podmínky, které zákon nevyžaduje. K takovýmto požadavkům např. v reklamačním řádu nebo smluvních podmínkách se nepřihlíží.


Zákonný podklad:

§ 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 13 a § 24 odst. 7 písm. k) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele


Související vzory:

Reklamace výrobku
Reklamace pro nesplnění jakosti při převzetí
Podnět České obchodní inspekci pro porušování zákona o ochraně spotřebitele
 


Informujte se o dalších právech a povinnostech, které se týkají oblasti Reklamace:

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.

Přihlásit