Mohu reklamovat nepovedený zájezd zakoupený u cestovní kanceláře či přes agenturu?

ANO


Do kdy?

Nejpozději do jednoho měsíce od skončení zájezdu, ale jde-li o vady zjištěné už na jeho začátku, je nutné se dožadovat nápravy ihned na místě.


Jak postupovat?

Cestovní kancelář odpovídá za to, že zájezd bude v souladu s uzavřenou smlouvou bez ohledu na to, zda závazky plynoucí z této smlouvy má plnit ona sama nebo jiný smluvený dodavatel. V případě nespokojenosti se spotřebitel může obrátit přímo na cestovní kancelář pořádající zájezd, popř. na cestovní agenturu, která jej zprostředkovala. Primárním nárokem je zjednání nápravy, a není-li to možné, pak již jen sleva přiměřená rozsahu a trvání vady. Vodítkem může být Frankfurtská tabulka slev přiřazující k jednotlivým nedostatkům způsob výpočtu slevy.


Zákonný podklad:

§ 2537 a § 2540 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník


Související vzory:

Reklamace zájezdu pro porušení cestovní smlouvy
 


Informujte se o dalších právech a povinnostech, které se týkají oblasti Reklamace:

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.

Přihlásit