Může prodejce za odstoupení od smlouvy účtovat smluvní pokutu?

NE

 

Jak to?

Smluvní pokutu lze sjednat se spotřebitelem pouze ve smlouvě, nikoliv v obchodních podmínkách, a to jen pro porušení povinnosti. Porušením smluvní povinnosti však nemůže být výkon práva, které spotřebiteli náleží ze zákona, typicky realizace práva na odstoupení od smlouvy uzavřené na předváděcí akci či přes internet. Ani při odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru nemůže jeho poskytovatel požadovat více než jistinu, úrok za dobu čerpání úvěru a případné nevratné poplatky zaplacené poskytovatelem orgánům veřejné správy. 

Další informace:

Zákon výslovně zakazuje prodejci jakýkoliv postih spotřebitele při odstoupení od smlouvy. Ujednání ve smlouvě, která tomu odporují, jsou zakázaná a nepřihlíží se k nim.


Zákonný podklad:

§ 1812 odst. 2, § 1818 a § 2048 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 118 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

Chcete-li si přečíst přesné znění ustanovení zmiňovaného zákona, můžete využít bezplatné služby dostupné na www.zakonyprolidi.cz. Případně pomocí internetového vyhledávače naleznete i jiné webové stránky, které přinášejí úplná znění právních předpisů. Stačí, když do vyhledávače zadáte název právního předpisu, případně jeho číslo.


Související vzory:

Oznámení neúčinnosti nepřiměřeného smluvního ujednání
Předžalobní výzva
Odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru
Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené přes internet či po telefonu
Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené při předváděcím či podomním prodeji
 


Informujte se o dalších právech a povinnostech, které se týkají oblasti Odstoupení od smlouvy:

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.
Sdílejte

Přihlásit