Mohu odstoupit od smlouvy ve 14 dnech (od převzetí věci), i když jsem věc už vybalil / použil / přišla poničená / již se na ní projevila vada?

ANO

 

Jak to?

Zákon pro vrácení zboží obecně nestanovuje omezující podmínku, a ani smluvní podmínky nemohou postavení spotřebitele zhoršit a například vrácení rozbaleného zboží zakázat. Zakázané jsou naopak omezující podmínky (třeba požadavek na originálně zabalené zboží). Vůbec by se k nim nepřihlíželo, tedy jako by nebyly.

Další informace:

V případě, že by spotřebitel věc sám poškodil, například by spadla a rozbila se, nebo by s ní nakládal jinak, než je nezbytně nutné k ověření si jejích vlastností, může prodejce požadovat náhradu škody. Spotřebitel totiž odpovídá za snížení hodnoty věci. Tím však není myšleno poškození obalu nebo vyzkoušení věci.

Pokud se na věci projevila vada, nemusí spotřebitel věc reklamovat, ale může ve 14 dnech odstoupit od smlouvy. Totéž může učinit, pokud věc již přišla poškozená. Obvyklá ustanovení obchodních podmínek o tom, že v takovém případě je spotřebitel povinen věc zkontrolovat a o případném poškození prodejce do několika hodin informovat, jsou bez právního významu. Doporučujeme odstoupit od smlouvy a prodejci oznámit neúčinnost tohoto ustanovení, spotřebitel totiž nemá povinnost věc při převzetí kontrolovat a vady, které má věc v okamžiku převzetí, může namítat až 24 měsíců, kdy se v prvních šesti měsících vadnost předpokládá.


Zákonný podklad:

§ 1812 odst. 2, § 1813 až 1815, § 1831, § 1833 a § 2161 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Chcete-li si přečíst přesné znění ustanovení zmiňovaného zákona, můžete využít bezplatné služby dostupné na www.zakonyprolidi.cz. Případně pomocí internetového vyhledávače naleznete i jiné webové stránky, které přinášejí úplná znění právních předpisů. Stačí, když do vyhledávače zadáte název právního předpisu, případně jeho číslo.


Související vzory:

Oznámení neúčinnosti nepřiměřeného smluvního ujednání
Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené přes internet či po telefonu v případě zboží poškozeného při přepravě
Odstoupení od kupní smlouvy pro nesplnění jakosti při převzetí
Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené přes internet či po telefonu
 


Informujte se o dalších právech a povinnostech, které se týkají oblasti Odstoupení od smlouvy:

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.
Sdílejte

Přihlásit