Musím odstoupit zvlášť od smlouvy uzavřené na předváděcí akci, ulici, při podomním prodeji či přes internet a zvlášť od úvěrové smlouvy?

NE


Jak to?

Pokud je smlouvou o úvěru financován, byť jen zčásti, nákup určitého zboží či služby a spotřebitel odstoupí od smlouvy kupní či smlouvy o poskytnutí služby bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů, automaticky zaniká i úvěrová smlouva.

Co je spotřebitelský úvěr?

Kromě úvěru se za spotřebitelský úvěr považuje také odložená platba, půjčka nebo jiná obdobná finanční služba poskytovaná nebo zprostředkovaná spotřebiteli bankou, nebankovním poskytovatelem nebo zprostředkovatelem. Mezi spotřebitelské úvěry může patřit i smlouva o finančním leasingu.

Co jím není?

  • Bezplatná a bezúročná půjčka,
  • úvěr sjednaný v podobě nájmu věci nebo leasingu (takzvaný operativní leasing), u něhož není sjednáno právo nebo povinnost koupě předmětu smlouvy po uplynutí určité doby.

Další informace:

Spotřebitel má pouze povinnost o zániku spotřebitelského úvěru vyrozumět jeho poskytovatele. Navíc u smlouvy uzavřené přes internet, po telefonu nebo mimo obvyklé obchodní prostory není spotřebitel povinen vracet poskytovateli úvěru poskytnuté peněžní prostředky dříve, než mu prodejce či poskytovatel služby vrátí cenu zboží či služby. To ale platí jen za podmínky, že spotřebitel předmět koupě již vrátil.

Odstoupení jen od úvěrové smlouvy:

Odstoupit je samozřejmě možné i jen od samotné úvěrové smlouvy (o spotřebitelském úvěru jiném než na bydlení), pak je ale kupní smlouva či smlouva o poskytnutí služby nadále závazná.


Zákonný podklad:

§ 1816 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 118 a § 119 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

Chcete-li si přečíst přesné znění ustanovení zmiňovaného zákona, můžete využít bezplatné služby dostupné na www.zakonyprolidi.cz. Případně pomocí internetového vyhledávače naleznete i jiné webové stránky, které přinášejí úplná znění právních předpisů. Stačí, když do vyhledávače zadáte název právního předpisu, případně jeho číslo.


Související vzory:

Oznámení o zániku smlouvy o vázaném spotřebitelském úvěru
Odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru
Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené přes internet či po telefonu
Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené při předváděcím či podomním prodeji
 


Informujte se o dalších právech a povinnostech, které se týkají oblasti Odstoupení od smlouvy:

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.
Sdílejte

Přihlásit