Musím odstoupit zvlášť od smlouvy uzavřené na předváděcí akci, ulici, při podomním prodeji či přes internet a zvlášť od úvěrové smlouvy?

NE


Jak to?

Pokud je smlouvou o úvěru financován, byť jen zčásti, nákup určitého zboží či služby a spotřebitel odstoupí od smlouvy kupní či smlouvy o poskytnutí služby bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů, automaticky zaniká i úvěrová smlouva. To platí nejen pro tzv. spotřebitelský úvěr, ale i pro to, co jím není, např. úvěr do 5000 Kč.


Co je spotřebitelský úvěr?

Kromě úvěru se za spotřebitelský úvěr považuje také odložená platba, půjčka nebo jiná obdobná finanční služba poskytovaná nebo přislíbená spotřebiteli bankou, nebankovním poskytovatelem nebo zprostředkovatelem. Mezi spotřebitelské úvěry patří i smlouva o finančním leasingu.


Co jím není?

  • hypotéční úvěr
  • bezplatná a bezúročná půjčka
  • úvěr nižší než 5000 Kč nebo vyšší než 1 880 000 Kč
  • úvěr sjednaný v podobě nájmu věci nebo leasingu (tzv. operativní leasing), u něhož není sjednáno právo nebo povinnost koupě předmětu smlouvy po uplynutí určité doby

 

Další informace

Spotřebitel má pouze povinnost o zániku tzv. spotřebitelského úvěru vyrozumět jeho poskytovatele. Navíc u smlouvy uzavřené přes internet, po telefonu nebo mimo obvyklé obchodní prostory není spotřebitel povinen vracet poskytovateli úvěru poskytnuté peněžní prostředky dříve, než mu prodejce či poskytovatel služby vrátí cenu zboží či služby. A to platí jen za podmínky, že spotřebitel předmět koupě již vrátil.


Odstoupení jen od úvěrové smlouvy

Odstoupit je samozřejmě možné i jen od samotné úvěrové smlouvy, ale jen co se týče spotřebitelského úvěru. Pak je kupní smlouva či smlouva o poskytnutí služby i nadále závazná.


Zákonný podklad:

§ 1816 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1, § 2, § 14 a § 20 odst. 1 písm. b) zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru


Související vzory:

Oznámení o zániku smlouvy o vázaném spotřebitelském úvěru
Námitka nedodržení informační povinnosti ve smlouvě o spotřebitelském úvěru
Podnět České obchodní inspekci pro porušování zákona o spotřebitelském úvěru I.
 


Informujte se o dalších právech a povinnostech, které se týkají oblasti Odstoupení od smlouvy:

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.

Přihlásit