Co je „obvyklý obchodní prostor“?

Vysvětlení:

Jde o místo, na kterém průměrný spotřebitel prodej daného zboží může předpokládat. Může jím být třeba i mobilní stánek. Typicky je příkladem prodeje mimo obvyklé obchodní prostory prodej u spotřebitele doma, na ulici nebo při předváděcí akci. Tento pojem se však nemusí krýt s pojmem „provozovna“ podle živnostenského zákona, i když tato informace může být nápomocná. Prodejce je povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně oznámit ve většině případů předem živnostenskému úřadu, s dotazem se lze obrátit na úřad příslušný podle umístění provozovny.

Prostorem obvyklým k podnikání může být i jiný prostor než provozovna, naopak nelze za takový prostor považovat účelově nahlášený prostor a špatně či vůbec neoznačenou, ale nahlášenou „provozovnu“, ve které by spotřebitel prodej daného zboží nečekal.


Zákonný podklad:

§ 1820 odst. 1 a § 1828 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 17 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Chcete-li si přečíst přesné znění ustanovení zmiňovaného zákona, můžete využít bezplatné služby dostupné na www.zakonyprolidi.cz. Případně pomocí internetového vyhledávače naleznete i jiné webové stránky, které přinášejí úplná znění právních předpisů. Stačí, když do vyhledávače zadáte název právního předpisu, případně jeho číslo.


Související vzory:

Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené při předváděcím či podomním prodeji
 


Informujte se o dalších právech a povinnostech, které se týkají oblasti Odstoupení od smlouvy:

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.
Sdílejte

Přihlásit