Jak a vůči komu mám odstoupit od smlouvy?

Vůči komu?

O tom kam a vůči komu odstupovat musí prodejce spotřebitele informovat nejpozději při uzavírání smlouvy (např. přímo ve smlouvě nebo v podmínkách připojených ke smlouvě). Jinak platí, že se odstoupení zasílá prodejci na adresu sídla nebo jiného místa podnikání či na jeho e-mailovou adresu. Zákon až na smlouvu o spotřebitelském úvěru nevyžaduje písemnou formu, proto stačí i jen zavolat.


Neinformování

Není-li spotřebitel informován, lhůta pro odstoupení se prodlužuje, tj. i u smlouvy uzavřené mimo obvyklé obchodní prostory a u smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, a to o 1 rok. Lhůta pak činí 1 rok a 14 dnů. V případě dodatečného splnění informační povinnosti začne běžet základní 14denní lhůta od tohoto okamžiku. I u úvěrové smlouvy platí lhůta 14 dnů pro odstoupení od jejího uzavření. V případě chybějící informace lhůta pro odstoupení neskončí dříve než 14 dnů poté, kdy poskytovatel úvěru spotřebiteli chybějící informace poskytne.


Jak?

Odstoupení je nejlepší zaslat doporučeně a s dodejkou, lze tak ušetřit starosti se zjišťováním toho, co se vlastně s dopisem po odeslání dělo.


Další informace

Lhůta začíná běžet dnem následujícím po uzavření smlouvy a považuje se za zachovanou, je-li dopis odeslán nejpozději v její poslední den.


Zákonný podklad:

§ 605 odst. 1, § 1811, § 1818, § 1820 odst. 1 písm. f), § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 6 odst. 1, § 11 a § 20 odst. 1 písm. b) zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru


Související vzory:

Odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru
Podnět České obchodní inspekci pro porušování zákona o spotřebitelském úvěru I.
Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené při předváděcím či podomním prodeji
Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené přes internet či po telefonu
 


Informujte se o dalších právech a povinnostech, které se týkají oblasti Odstoupení od smlouvy:

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.

Přihlásit