Mohu odstoupit od smlouvy uzavřené přes Aukro.cz či podobné aukční servery?

Jen je-li prodejcem podnikatel

 

Jak to?

Tento způsob prodeje nespadá pod výjimky uvedené v zákoně, nejedná se o zde uvedenou „dražbu“. Odstoupit do 14 dnů ze zákona může spotřebitel jen tehdy, pokud smlouvu uzavřel s podnikatelem. Toho lze poznat nejen tak, že se k tomu výslovně hlásí, ale i podle četnosti a typu uzavřených obchodů.

 

Další informace

Navíc je možné si osobu prověřit i v rejstříku ekonomických subjektů ARES. Právo na odstoupení je zachováno i v případě, že osoba podniká (podnikáním se rozumí výdělečná činnost samostatně vykovánaná na vlastní účet a odpovědnost živnostenským či obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku) bez oprávnění, tedy „načerno“ (lze to poznat zejména podle četnosti a typu prodejů). To by ostatně zajímalo i některé úřady (finanční, živnostenské).


Zákonný podklad:

§ 5 odst. 2, § 419, § 420, § 1810, § 1820 až 1840 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník


Související vzory:

Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené přes internet či po telefonu
 


Informujte se o dalších právech a povinnostech, které se týkají oblasti Odstoupení od smlouvy:

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.

Přihlásit