Co mám dělat, když si prodejce můj dopis nepřevezme?

NIC

 

Jak to?

Projev vůle působí od okamžiku, kdy má adresát možnost se s dopisem seznámit. Tím může být například doručení dopisu obsahujícího projev vůle do bytu adresáta či do jeho poštovní schránky, popřípadě i vhození oznámení do poštovní schránky o uložení takové zásilky. Není nutné, aby se s obsahem dopisu adresát skutečně seznámil. Stačí jen, že tu možnost měl.

Pokud prodejce záměrně poštovní zásilky nepřebírá, lze si vypomoci zákonnou domněnkou doby dojití, kdy zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání.


Zákonný podklad:

§ 570 odst. 1 a § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Chcete-li si přečíst přesné znění ustanovení zmiňovaného zákona, můžete využít bezplatné služby dostupné na www.zakonyprolidi.cz. Případně pomocí internetového vyhledávače naleznete i jiné webové stránky, které přinášejí úplná znění právních předpisů. Stačí, když do vyhledávače zadáte název právního předpisu, případně jeho číslo.


Související vzory:

Předžalobní výzva
Odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru
Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené přes internet či po telefonu
Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené při předváděcím či podomním prodeji
 


Informujte se o dalších právech a povinnostech, které se týkají oblasti Odstoupení od smlouvy:

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.
Sdílejte

Přihlásit