Jak a vůči komu mám odstoupit od smlouvy?

Vůči komu?

O tom, kam a vůči komu odstupovat, musí prodejce spotřebitele informovat nejpozději při uzavírání smlouvy (například přímo ve smlouvě nebo v obchodních podmínkách připojených ke smlouvě). Jinak platí, že se odstoupení zasílá prodejci na adresu sídla nebo jiného místa podnikání či na jeho e-mailovou adresu. S výjimkou smlouvy o spotřebitelském úvěru zákon nevyžaduje pro odstoupení písemnou formu, a proto tak stačí učinit během osobního jednání či hovoru. Přesto lze písemnou formu jedině doporučit.

Neinformování:

Není-li spotřebitel informován, lhůta pro odstoupení se prodlužuje, tj. i u smlouvy uzavřené mimo obvyklé obchodní prostory a u smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, a to o jeden rok. Lhůta pak činí jeden rok a 14 dnů. V případě dodatečného splnění informační povinnosti začne běžet základní 14denní lhůta od tohoto okamžiku. I u smlouvy o spotřebitelském úvěru jiném než na bydlení platí lhůta 14 dnů pro odstoupení od jejího uzavření. V případě chybějící informace lhůta pro odstoupení neskončí dříve než 14 dnů poté, kdy poskytovatel úvěru spotřebiteli chybějící informace poskytne.

Jak?

Odstoupení je nejlepší zaslat doporučeně a s dodejkou, lze si tak ušetřit další starosti s dokazováním a zjišťováním toho, co se s dopisem po odeslání dělo.

Další informace:

Lhůta začíná běžet dnem následujícím po uzavření smlouvy a považuje se za zachovanou, je-li dopis odeslán nejpozději v její poslední den.


Zákonný podklad:

§ 605 odst. 1, § 1811, § 1818, § 1820 odst. 1 písm. f), § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 118 a § 119 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

Chcete-li si přečíst přesné znění ustanovení zmiňovaného zákona, můžete využít bezplatné služby dostupné na www.zakonyprolidi.cz. Případně pomocí internetového vyhledávače naleznete i jiné webové stránky, které přinášejí úplná znění právních předpisů. Stačí, když do vyhledávače zadáte název právního předpisu, případně jeho číslo.


Související vzory:

Odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru
Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené přes internet či po telefonu
Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené při předváděcím či podomním prodeji
 


Informujte se o dalších právech a povinnostech, které se týkají oblasti Odstoupení od smlouvy:

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.
Sdílejte

Přihlásit