Jak je to s odstoupením od smlouvy (zrušením objednávky) při nákupu přes internet?

Jak mohu odstoupit?

Spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit bez jakékoliv sankce a bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. V souladu s evropskou směrnicí o právech spotřebitelů tak může učinit i před převzetím zboží (pozor ale na výjimky z tohoto práva). Není-li dodávka zboží zatím kompletní, lhůta pro odstoupení běží až od převzetí poslední části dodávky. Je-li předmětem smlouvy poskytnutí služby, počítá se 14denní lhůta od jejího uzavření.

Další informace:

Při odstoupení od smlouvy před převzetím zboží je nutné to prodejci co nejdříve oznámit, aby zboží nejlépe vůbec nezasílal. Rozhodně nedoporučujeme nečinnost a následnou ignoraci zaslané zásilky, je totiž povinností spotřebitele zboží převzít.


Zákonný podklad:

§ 1818, § 1820 až 1840, § 2118 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Chcete-li si přečíst přesné znění ustanovení zmiňovaného zákona, můžete využít bezplatné služby dostupné na www.zakonyprolidi.cz. Případně pomocí internetového vyhledávače naleznete i jiné webové stránky, které přinášejí úplná znění právních předpisů. Stačí, když do vyhledávače zadáte název právního předpisu, případně jeho číslo.


Související vzory:

Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené přes internet či po telefonu
 


Informujte se o dalších právech a povinnostech, které se týkají oblasti Odstoupení od smlouvy:

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.
Sdílejte

Přihlásit