Mohu od smlouvy o spotřebitelském úvěru odstoupit?

ANO

 

V jaké lhůtě?

Od smlouvy o spotřebitelském úvěru, jiném než na bydlení, je možné písemně odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření.

Rozdíl mezi spotřebitelským úvěrem na bydlení a jiným než na bydlení:

Mezi spotřebitelské úvěry na bydlení patří úvěrové smlouvy zajištěné zástavním právem k nemovitosti (takzvané hypoteční úvěry), úvěrové smlouvy účelově určené k nákupu, rekonstrukci, přestavbě nemovitosti a úvěrové smlouvy ze stavebního spoření.

Jako spotřebitelské úvěry jiné než na bydlení jsou označovány typicky smlouvy o úvěru uzavírané při splátkovém prodeji, smlouvy o kontokorentních úvěrech nebo o úvěrech čerpaných prostřednictvím kreditních karet.

Další informace:

Úvěrová smlouva musí obsahovat informaci o tom, jak a kam odstupovat. Pokud tento či jiný povinný údaj neobsahuje, lhůta pro odstoupení neskončí dříve než 14 dnů poté, kdy poskytovatel úvěru spotřebiteli chybějící informace poskytne.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet dnem následujícím po uzavření smlouvy a považuje se za zachovanou, je-li dopis odeslán nejpozději v její poslední den.

Nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení má spotřebitel povinnost zaplatit jistinu neboli částku poskytnutého úvěru. Spotřebitel je současně povinen zaplatit poskytovateli úvěru úrok ve výši, na kterou by mu vznikl nárok, pokud by k odstoupení od smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl spotřebitelský úvěr čerpán, do dne, kdy je jistina splacena.


Zákonný podklad:

§ 2, § 106 odst. 1 písm. o) a § 118 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

Chcete-li si přečíst přesné znění ustanovení zmiňovaného zákona, můžete využít bezplatné služby dostupné na www.zakonyprolidi.cz. Případně pomocí internetového vyhledávače naleznete i jiné webové stránky, které přinášejí úplná znění právních předpisů. Stačí, když do vyhledávače zadáte název právního předpisu, případně jeho číslo.


Související vzory:

Odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru
 


Informujte se o dalších právech a povinnostech, které se týkají oblasti Odstoupení od smlouvy:

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.
Sdílejte

Přihlásit