Odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru

Obsah říjnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 10/2023 Obsah říjnového dTestu

Vydáno: 9.1.2014   

Rozhodli jste se vylepšit svou finanční situaci pomocí spotřebitelského úvěru či si vzít auto na leasing? Navzdory tomu, že má smlouva všechny náležitosti, jste záhy přišli na to, že není tak výhodná, jak se vám zprvu zdála? Co můžete dělat?

Kdy je tento vzor vhodný?

Zákon o spotřebitelském úvěru se vztahuje jen na některé typy úvěru. Musí jít o smlouvu sjednanou mezi spotřebitelem a obchodníkem (např. smlouva o půjčce, úvěru, leasingová smlouva, pokud je sjednán převod vlastnického práva). Úvěrovaná částka musí být vyšší než 5000 Kč a nižší než 1 880 000 Kč. Spotřebitelským úvěrem ovšem není hypoteční smlouva. Pro odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru použijte právě tento vzor.

Pokud se jedná o tzv. vázaný úvěr (vysvětleno níže) a spotřebitel by chtěl zároveň odstoupit i od hlavní, většinou kupní smlouvy odkazujeme na vzory „Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené při předváděcím či podomním prodeji“ a „Oznámení o zániku smlouvy o vázaném spotřebitelském úvěru“. 

 

Jak tento vzor použít?

Na základě zákona můžete odstoupit od smlouvy o úvěru, a to písemně a bez uvedení důvodu nejpozději do 14 dnů ode dne jejího uzavření. Odstoupení od smlouvy postačí věřiteli odeslat poslední den lhůty. O právu na odstoupení a dalších právech či povinnostech byste měli být ve smlouvě řádně informováni dle § 6 odst. 1 a Přílohy č. 3 zákona o spotřebitelském úvěru, jinak lhůta pro odstoupení neskončí dříve než uplynutím 14 dnů po dodatečném poskytnutí povinných informací.

V případě odstoupení jste povinni nejpozději do 30 dnů ode dne jeho odeslání zaplatit jistinu (půjčený finanční obnos bez úroků) a úrok ve výši, na kterou by věřiteli vznikl nárok, pokud by k odstoupení od smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl spotřebitelský úvěr čerpán, do dne, kdy je jistina splacena.

V případě, že smlouva neobsahuje všechny povinné náležitosti dle § 6 odst. 1 a Přílohy č. 3 zákona o spotřebitelském úvěru, lze buď od takové smlouvy odstoupit, nebo pokud máte zájem na trvání smluvního vztahu, můžete namítat porušení informační povinnosti u věřitele. V takovém případě se pak smlouva od počátku úročí pouze ve výši diskontní sazby platné v době uzavření této smlouvy uveřejněné Českou národní bankou. Pro tuto situaci můžete využít vzor „Námitka nedodržení informační povinnosti ve smlouvě o spotřebitelském úvěru“.Přihlásit