Může prodejce při odstupování přes internet strhnout nepřiměřenou částku?

NE

 

Jak to?

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, musí mu prodejce vrátit veškeré peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání zboží (typicky poštovné), které od něho na základě smlouvy obdržel. Nejzazší lhůta je 14 dnů po odstoupení. Zákon dokonce určuje způsob vracení. Prodejce se souhlasem spotřebitele může vrátit peníze jinak, ale nesmí tím spotřebiteli vzniknout další náklady, nebo stejným způsobem, jakým je od něho získal.

 

Další informace

Prodejce však nemusí vracet spotřebiteli jím zaplacené náklady na dodání zboží od prodejce ke spotřebiteli ve výši, která převyšuje nejlevnější nabízený způsob dodání. Myslí se tím z nabídky toho konkrétního prodejce a nelze to zaměňovat s možností osobního odběru, která není dodáním v pravém slova smyslu. Náklady s vracením zboží zpět prodejci při odstoupení vždy nese spotřebitel, ledaže by jej o tom prodejce neinformoval.


Výjimka

Spotřebitel si může zboží prohlédnout a vyzkoušet, proto právu na odstoupení nebrání, že spotřebitel zboží za tím účelem rozbalil a ověřil si jeho vlastnosti. Pokud však se zbožím nakládal jinak (např. jej úmyslně poškodil), odpovídá prodejci za snížení hodnoty zboží. Částka, o kterou by pak prodejce ponížil vracenou kupní cenu, by nesměla být nepřiměřená. Nelze však po spotřebiteli požadovat náklady zkontrolování zboží, opětovného zabalení či vyčištění, nevybočil-li spotřebitel z mezí dovolených zákonem.


Zákonný podklad:

§ 1812 odst. 2, § 1832 a § 1833 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník


Související vzory:

Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené přes internet či po telefonu
 


Informujte se o dalších právech a povinnostech, které se týkají oblasti Odstoupení od smlouvy:

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.

Přihlásit