Jak odstoupit zároveň od smlouvy uzavřené na předváděcí akci, na ulici, doma či přes internet a s tím spojené úvěrové smlouvy (tzv. vázaného spotřebitelského úvěru)?

Co je vázaný spotřebitelský úvěr?

O vázaný spotřebitelský úvěr se jedná tehdy, jestliže je smlouvou o úvěru financován, byť jen zčásti, nákup určitého zboží či služby a současně je to v ní uvedeno, nebo úvěr poskytuje přímo prodejce dané věci nebo poskytovatel dané služby, nebo se jen podílejí na sjednání úvěru od bankovní či nebankovní instituce.

Existence smlouvy o vázaném spotřebitelském úvěru je závislá na smlouvě o koupi zboží či o poskytnutí služeb, tedy tento úvěr odstoupením od kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytnutí služeb zaniká. O zániku úvěrové smlouvy musí spotřebitel poskytovatele úvěru pouze informovat.


Další výhoda vázaného úvěru

Pokud spotřebitel odstoupil od smlouvy na zboží uzavřené přes internet, po telefonu či mimo obvyklé obchodní prostory a zboží již vrátil prodejci, nemá povinnost vracet poskytovateli úvěru poskytnuté peněžní prostředky dříve, než mu bude prodejcem vrácena kupní cena.


Další informace

Odstoupit je samozřejmě možné jen od samotné úvěrové smlouvy a závazky z kupní smlouvy tím nebudou dotčeny.


Zákonný podklad:

§ 11, § 14, § 20 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. l) zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru


Související vzory:

Námitka nedodržení informační povinnosti ve smlouvě o spotřebitelském úvěru
Oznámení o zániku smlouvy o vázaném spotřebitelském úvěru
Podnět České obchodní inspekci pro porušování zákona o spotřebitelském úvěru I.
 

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.

Přihlásit