Jak odstoupit zároveň od smlouvy uzavřené na předváděcí akci, na ulici, doma či přes internet a s tím spojené úvěrové smlouvy (tzv. vázaného spotřebitelského úvěru)?

Co je vázaný spotřebitelský úvěr?

O vázaný spotřebitelský úvěr se jedná tehdy, jestliže jde o spotřebitelský úvěr, jiný než na bydlení, a smlouvou o úvěru je financován, byť jen zčásti, nákup určitého zboží či služby a současně je to v ní uvedeno nebo úvěr poskytuje přímo prodejce dané věci či poskytovatel dané služby nebo se jen podílejí na sjednání úvěru od bankovní či nebankovní instituce.

Existence smlouvy o vázaném spotřebitelském úvěru je závislá na smlouvě o koupi zboží či o poskytnutí služby, tedy tento úvěr odstoupením od kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytnutí služby zaniká.O zániku úvěrové smlouvy musí spotřebitel poskytovatele úvěru pouze informovat.

Další výhoda vázaného úvěru:

Pokud spotřebitel odstoupil od smlouvy o koupi zboží uzavřené přes internet, po telefonu či mimo obvyklé obchodní prostory a věc již vrátil prodejci, nemá povinnost vracet poskytovateli úvěru poskytnuté peněžní prostředky dříve, než mu bude prodejcem vrácena kupní cena.

Rozdíl mezi spotřebitelským úvěrem na bydlení a jiným než na bydlení:

Mezi spotřebitelské úvěry na bydlení patří úvěrové smlouvy zajištěné zástavním právem k nemovitosti (takzvané hypoteční úvěry), úvěrové smlouvy účelově určené k nákupu, rekonstrukci, přestavbě nemovitosti a úvěrové smlouvy ze stavebního spoření.

Jako spotřebitelské úvěry jiné než na bydlení jsou označovány typicky smlouvy o úvěru uzavírané při splátkovém prodeji, smlouvy o kontokorentních úvěrech nebo o úvěrech čerpaných prostřednictvím kreditních karet.

Další informace:

Odstoupit je samozřejmě možné i jen od samotné smlouvy o spotřebitelském úvěru jiném než na bydlení a závazky z kupní smlouvy tím nebudou dotčeny.


Zákonný podklad:

§ 119 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

Chcete-li si přečíst přesné znění ustanovení zmiňovaného zákona, můžete využít bezplatné služby dostupné na www.zakonyprolidi.cz. Případně pomocí internetového vyhledávače naleznete i jiné webové stránky, které přinášejí úplná znění právních předpisů. Stačí, když do vyhledávače zadáte název právního předpisu, případně jeho číslo.


Související vzory:

Námitka nedodržení informační povinnosti ve smlouvě o spotřebitelském úvěru
Oznámení o zániku smlouvy o vázaném spotřebitelském úvěru
Odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru
Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené přes internet či po telefonu
Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené při předváděcím či podomním prodeji
 

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.
Sdílejte

Přihlásit