Co je to roční procentní sazba nákladů (RPSN)?

Co to je?

Roční procentní sazba nákladů udává procento z dlužné částky, které musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti s úvěrem či půjčkou. RPSN nepočítá jen s úrokem, ale započítává i poplatky za správu a další výdaje spojené s čerpáním, tedy veškeré náklady související s úvěrem nebo půjčkou.

Další informace:

Úrok ukazuje pouze cenu vypůjčených peněz, nejsou v něm zahrnuty ostatní náklady. Oproti úroku v sobě tedy RPSN nese veškeré náklady s půjčkou či úvěrem spojené a které jsou určeny jako povinné – například poplatky za uzavření smlouvy, za správu úvěru, za pojištění schopnosti splácet.

RPSN tedy slouží především k vzájemnému srovnání jednotlivých úvěrů či půjček a umožňuje spotřebiteli lépe vyhodnotit výhodnost nebo nevýhodnost poskytovaného produktu.

Příklad:

Dva subjekty nabízejí půjčku 100 000 korun s úrokem 10 % p. a. (per annum, tj. ročně). Na první pohled vypadají nabízené půjčky zcela shodně. Ale zatímco první subjekt si kromě úroku počítá například jen poplatek za uzavření smlouvy, druhý subjekt spotřebiteli bude účtovat kromě úroku nejen poplatek za uzavření smlouvy, ale i pravidelný měsíční poplatek za správu úvěru a ještě pojištění schopnosti splácet. RPSN u první půjčky tak může činit 12 %, ale u druhé se může pohybovat třeba kolem 18 % – a to už je docela rozdíl.


Zákonný podklad:

§ 133, § 134 a část A přílohy č. 4 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

Chcete-li si přečíst přesné znění ustanovení zmiňovaného zákona, můžete využít bezplatné služby dostupné na www.zakonyprolidi.cz. Případně pomocí internetového vyhledávače naleznete i jiné webové stránky, které přinášejí úplná znění právních předpisů. Stačí, když do vyhledávače zadáte název právního předpisu, případně jeho číslo.


Související vzory:

Námitka nedodržení informační povinnosti ve smlouvě o spotřebitelském úvěru
 

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.
Sdílejte

Přihlásit