Je každý úvěr pro spotřebitele spotřebitelským úvěrem?

NE

 

Co je spotřebitelský úvěr?

Kromě úvěru se za spotřebitelský úvěr považuje také odložená platba, půjčka nebo jiná obdobná finanční služba poskytovaná nebo zprostředkovaná spotřebiteli bankou, nebankovním poskytovatelem nebo zprostředkovatelem. Mezi spotřebitelské úvěry může patřit i smlouva o finančním leasingu.

Co jím není?

  • Bezplatná a bezúročná půjčka,
  • úvěr sjednaný v podobě nájmu věci nebo leasingu (takzvaný operativní leasing), u něhož není sjednáno právo nebo povinnost koupě předmětu smlouvy po uplynutí určité doby.

Rozdíl mezi spotřebitelským úvěrem na bydlení a jiným než na bydlení:

Mezi spotřebitelské úvěry na bydlení patří úvěrové smlouvy zajištěné zástavním právem k nemovitosti (takzvané hypoteční úvěry), úvěrové smlouvy účelově určené k nákupu, rekonstrukci, přestavbě nemovitosti a úvěrové smlouvy ze stavebního spoření.

Jako spotřebitelské úvěry jiné než na bydlení jsou označovány typicky smlouvy o úvěru uzavírané při splátkovém prodeji, smlouvy o kontokorentních úvěrech nebo o úvěrech čerpaných prostřednictvím kreditních karet.

U těchto dvou typů úvěrů se liší i práva spotřebitele. Od smlouvy o spotřebitelském úvěru, jiném než na bydlení, je totiž možné písemně odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření.

Další informace:

Pokud jde o spotřebitelský úvěr, jiný než na bydlení, a spotřebitel uzavřel úvěrovou smlouvu u prodejce či přímo za účelem nákupu určitého zboží či služby, jedná se o vázaný spotřebitelský úvěr.


Zákonný podklad:

§ 2 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

Chcete-li si přečíst přesné znění ustanovení zmiňovaného zákona, můžete využít bezplatné služby dostupné na www.zakonyprolidi.cz. Případně pomocí internetového vyhledávače naleznete i jiné webové stránky, které přinášejí úplná znění právních předpisů. Stačí, když do vyhledávače zadáte název právního předpisu, případně jeho číslo.


Související vzory:

Odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru
Námitka nedodržení informační povinnosti ve smlouvě o spotřebitelském úvěru
 

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.
Sdílejte

Přihlásit