Liší se vázaný spotřebitelský úvěr od nevázaného?

ANO


V čem?

Pokud je smlouvou o úvěru financován, byť jen zčásti, nákup určitého zboží či služby a současně je to v ní uvedeno, nebo úvěr poskytuje přímo prodejce dané věci nebo poskytovatel dané služby, nebo se jen podílejí na sjednání úvěru od bankovní či nebankovní instituce, jedná se o vázaný spotřebitelský úvěr. Jeho vázanost spočívá v tom, že trvání smlouvy o úvěru je závislé na smlouvě o koupi zboží či poskytnutí služby. Musí však jít o spotřebitelský úvěr.


Co je spotřebitelský úvěr?

Kromě úvěru se za spotřebitelský úvěr považuje také odložená platba, půjčka nebo jiná obdobná finanční služba poskytovaná nebo přislíbená spotřebiteli bankou, nebankovním poskytovatelem nebo zprostředkovatelem. Mezi spotřebitelské úvěry patří i smlouva o finančním leasingu.


Co jím není?

  • hypotéční úvěr
  • bezplatná a bezúročná půjčka
  • úvěr nižší než 5000 Kč nebo vyšší než 1 880 000 Kč
  • úvěr sjednaný v podobě nájmu věci nebo leasingu (tzv. operativní leasing), u něhož není sjednáno právo nebo povinnost koupě předmětu smlouvy po uplynutí určité doby


Výhoda vázaného úvěru

V případě odstoupení od kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytnutí služby spotřebitelský úvěr automaticky zaniká. Spotřebitel má pouze povinnost o tom vyrozumět poskytovatele úvěru. Navíc u smlouvy uzavřené přes internet, po telefonu nebo mimo obvyklé obchodní prostory není spotřebitel povinen vracet poskytovateli úvěru poskytnuté peněžní prostředky dříve, než mu prodejce či poskytovatel služby vrátí cenu zboží či služby. A to platí jen za podmínky, že spotřebitel předmět koupě již vrátil.


Zákonný podklad:

§ 1, § 2, § 14 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru


Související vzory:

Oznámení o zániku smlouvy o vázaném spotřebitelském úvěru
 

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.

Přihlásit