Liší se vázaný spotřebitelský úvěr od nevázaného?

ANO

 

V čem?

Pokud jde o spotřebitelský úvěr, jiný než na bydlení, a je smlouvou o úvěru financován, byť jen zčásti, nákup určitého zboží či služby a současně je to v ní uvedeno nebo úvěr poskytuje přímo prodejce dané věci či poskytovatel dané služby nebo se jen podílejí na sjednání úvěru od bankovní či nebankovní instituce, jedná se o vázaný spotřebitelský úvěr. Jeho vázanost spočívá v tom, že trvání smlouvy o spotřebitelském úvěru je závislé na smlouvě o koupi zboží či poskytnutí služby.

Co je spotřebitelský úvěr?

Kromě úvěru se za spotřebitelský úvěr považuje také odložená platba, půjčka nebo jiná obdobná finanční služba poskytovaná nebo zprostředkovaná spotřebiteli bankou, nebankovním poskytovatelem nebo zprostředkovatelem. Mezi spotřebitelské úvěry může patřit i smlouva o finančním leasingu.

Co jím není?

  • Bezplatná a bezúročná půjčka,
  • úvěr sjednaný v podobě nájmu věci nebo leasingu (takzvaný operativní leasing), u něhož není sjednáno právo nebo povinnost koupě předmětu smlouvy po uplynutí určité doby.

Výhoda vázaného úvěru:

V případě odstoupení od kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytnutí služby spotřebitelský úvěr automaticky zaniká. Spotřebitel má pouze povinnost o tom vyrozumět poskytovatele úvěru. Navíc u smlouvy uzavřené přes internet, po telefonu nebo mimo obvyklé obchodní prostory není spotřebitel povinen vracet poskytovateli úvěru poskytnuté peněžní prostředky dříve, než mu prodejce či poskytovatel služby vrátí cenu zboží či služby. To ale platí jen za podmínky, že spotřebitel předmět koupě již vrátil.


Zákonný podklad:

§ 2 odst. 3 a § 119 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

Chcete-li si přečíst přesné znění ustanovení zmiňovaného zákona, můžete využít bezplatné služby dostupné na www.zakonyprolidi.cz. Případně pomocí internetového vyhledávače naleznete i jiné webové stránky, které přinášejí úplná znění právních předpisů. Stačí, když do vyhledávače zadáte název právního předpisu, případně jeho číslo.


Související vzory:

Oznámení o zániku smlouvy o vázaném spotřebitelském úvěru
Odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru
Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené při předváděcím či podomním prodeji
Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené přes internet či po telefonu
 

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.
Sdílejte

Přihlásit