Oznámení o zániku smlouvy o vázaném spotřebitelském úvěru

Obsah dubnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 4/2024 Obsah dubnového dTestu

Vydáno: 9.1.2014   

Po několikahodinovém přesvědčování jste zakoupili na předváděcí akci sadu hrnců, ale doma jste zjistili, že je nejen nepotřebujete, ale že i spotřebitelský úvěr, který jste si na ni vzali, je značně nevýhodný? Od kupní smlouvy jste včas odstoupili, v důsledku čehož zaniká i smlouvy o vázaném spotřebitelském úvěru. Nyní máte povinnost o tom informovat svého věřitele.

Kdy je tento vzor vhodný?

Spotřebitel například zakoupí zboží mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele, zejména při předváděcí akci v restauraci nebo při podomním prodeji, s tím, že je bude financovat prostřednictvím za tím účelem uzavřené smlouvy o spotřebitelském úvěru, a v zákonné lhůtě se rozhodne od kupní smlouvy odstoupit, čímž automaticky zaniká i smlouva o vázaném spotřebitelském úvěru. Nyní má spotřebitel povinnost o tomto zániku informovat svého věřitele.

 

Jak tento vzor použít?

Ze zákona lze od kupní smlouvy uzavřené mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele odstoupit, a to písmeně, bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů. Tato lhůta běží ode dne uzavření smlouvy. V případě kupní smlouvy pak až ode dne dodání zboží. Dodavatel musí spotřebitele o jeho právu informovat písemně. Pokud tak neučiní, platí lhůta jednoho roku a čtrnácti dnů. V případě, že je spotřebitel informován opožděně, běží 14 denní lhůta ode dne poskytnutí takové informace. Odstoupení je nutné v zákonné lhůtě odeslat prodávajícímu. Odstoupením od této smlouvy zaniká též smlouva o vázaném spotřebitelském úvěru bez jakékoli sankce.

Vázaným spotřebitelským úvěrem je takový úvěr:

  • který poskytuje přímo prodejce, nebo
  • který vznikl na základě úvěrové smlouvy, která výslovně obsahuje uvedení konkrétního zboží či služeb, nebo
  • jehož věřitel využije služeb prodávajícího nebo poskytovatele služeb v souvislosti s uzavřením nebo přípravou úvěrové smlouvy.


Přihlásit