Mohu spotřebitelský úvěr předčasně splatit?

ANO

 

Za jakých podmínek?

Část nebo celý spotřebitelský úvěr (jakéhokoliv typu) je spotřebitel oprávněn splatit předčasně kdykoliv po dobu trvání úvěru.

Na co má v takovém případě právo spotřebitel?

Platí, že spotřebitel má právo na snížení části nákladů (úroku i jiných nákladů), které by bez předčasného splacení měl platit až do konce doby, na kterou byl úvěr původně poskytnut. Toto platí pro oba typy úvěrů, tedy spotřebitelské úvěry na bydlení i spotřebitelské úvěry jiné než na bydlení.

Na co má v takovém případě právo poskytovatel?

Poskytovatel úvěru má nárok na úhradu nutných a objektivně odůvodněných nákladů, které však nesmějí převyšovat jedno procento z předčasně splacené části úvěru, pokud je doba mezi předčasným splacením a  původně dohodnutým splacením úvěru delší než jeden rok (pokud je kratší, tak nesmí převyšovat půl procenta z předčasně splacené části úvěru). Náhrada nákladů v žádném případě nesmí přesáhnout částku úroku, kterou by spotřebitel zaplatil za dobu od předčasného splacení do skončení spotřebitelského úvěru. Toto platí pro spotřebitelské úvěry jiné než na bydlení.

Další informace:

Pro spotřebitelské úvěry na bydlení platí specifická pravidla, která v některých případech náhradu nákladů vylučují úplně, zatímco v jiných případech ji pouze omezují. Například při předčasném splacení úvěru na bydlení, které souvisí s prodejem nemovitosti, jejíž nabytí, výstavba nebo zachování práv bylo financováno tímto úvěrem nebo kterou byl tento spotřebitelský úvěr zajištěn, platí, že spotřebitel je oprávněn takový úvěr předčasně splatit v plné výši za podmínky, že doba trvání smlouvy přesahuje 24 měsíců, a věřiteli vzniká právo požadovat náhradu nákladů, která ale nesmí přesáhnout jedno procento z předčasně splacené výše úvěru a bude činit maximálně 50 000 korun.

Rozdíl mezi spotřebitelským úvěrem na bydlení a jiným než na bydlení:

Mezi spotřebitelské úvěry na bydlení patří úvěrové smlouvy zajištěné zástavním právem k nemovitosti (takzvané hypoteční úvěry), úvěrové smlouvy účelově určené k nákupu, rekonstrukci, přestavbě nemovitosti a úvěrové smlouvy ze stavebního spoření.

Jako spotřebitelské úvěry jiné než na bydlení jsou označovány typicky smlouvy o úvěru uzavírané při splátkovém prodeji, smlouvy o kontokorentních úvěrech nebo o úvěrech čerpaných prostřednictvím kreditních karet.


Zákonný podklad:

§ 2 a § 117 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

Chcete-li si přečíst přesné znění ustanovení zmiňovaného zákona, můžete využít bezplatné služby dostupné na www.zakonyprolidi.cz. Případně pomocí internetového vyhledávače naleznete i jiné webové stránky, které přinášejí úplná znění právních předpisů. Stačí, když do vyhledávače zadáte název právního předpisu, případně jeho číslo.


Související vzory:

Oznámení o předčasném splacení spotřebitelského úvěru uzavřeného od 1. ledna 2011
Podnět České obchodní inspekci pro porušování zákona o spotřebitelském úvěru II.
 

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.
Sdílejte

Přihlásit