Mohu od smlouvy o spotřebitelském úvěru odstoupit?

ANO

 

V jaké lhůtě?

Od smlouvy o spotřebitelském úvěru je možné písemně odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření.

 

Další informace

Úvěrová smlouva musí obsahovat informaci o tom, jak a kam odstupovat. Pokud tento či jiný povinný údaj neobsahuje, lhůta pro odstoupení neskončí dříve než 14 dnů poté, kdy poskytovatel úvěru spotřebiteli chybějící informace poskytne.

Lhůta začíná běžet dnem následujícím po uzavření smlouvy a považuje se za zachovanou, je-li dopis odeslán nejpozději v její poslední den.

Nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení má spotřebitel povinnost zaplatit jistinu neboli částku, kvůli které si úvěr vzal. V tomto případě je spotřebitel povinen zaplatit poskytovateli úvěru úrok ve výši, na kterou by mu vznikl nárok, pokud by k odstoupení od smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl spotřebitelský úvěr čerpán, do dne, kdy je jistina splacena.


Zákonný podklad:

§ 6, § 8, § 11 a § 20 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. g) zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru


Související vzory:

Odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru
Námitka nedodržení informační povinnosti ve smlouvě o spotřebitelském úvěru
Podnět České obchodní inspekci pro porušování zákona o spotřebitelském úvěru I.
 

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.

Přihlásit