Finance: Pojištění odpovědnosti

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2023 Obsah záříjového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 11/2014

Znáte ty dny, kdy se vám smůla lepí na paty? Není to nic, o co byste stáli. Když však na vaši vinu doplatí i někdo jiný, můžete se dostat do ještě nepříjemnější situace. Z ní by vám mělo pomoct pojištění odpovědnosti za škodu. 

Vyjet na silnici bez povinného ručení dnes nikdo neriskuje. Nejen proto, že je toto pojištění povinné, ale také proto, že auto je stroj, který může způsobit rozsáhlé škody, vymkne-li se kontrole. Nebezpečí však nehrozí jen na silnici. Riziko, že někoho poškodíte, existuje v podstatě vždy, když se ocitnete v blízkosti dalších osob nebo jejich majetku. 

Možná vás napadne, že kdo nic nedělá, nic nepokazí. Chyba lávky. Také svou nečinností můžete způsobit svému okolí škodu. Například když odjedete na dovolenou a praskne vám zpuchřelá hadička s přívodem vody, nebo když se nějakou dobu nestaráte o chodník a někdo si zlomí nohu. Také se může stát, že si na návštěvě nedáte pozor na svého psa, který si procvičí zuby a drápy na kusu cenného nábytku. Všechny tyto případy – a mnohé další – by mělo krýt právě pojištění odpovědnosti za škodu.

Pojištění odpovědnosti

Výhodnost jednotlivých smluv pojištění odpovědnosti závisí stejně jako u jiných pojištění na tom, co od smlouvy očekáváte. Pro toto srovnání jsme počítali s touto modelovou situací: Žena ve věku 30 let požaduje pojištění pro sebe a svého psa na území celé EU. Chce být pojištěna až do 2 mil. Kč pro případ škody na zdraví a alespoň 1 mil. Kč pro případ škody na majetku. Pojištění chce platit ročně a chce ho sjednat samostatně, tzn. bez žádného dalšího pojištění.
pojišťovna
produkt
varianta
cena (Kč)
limit škody na zdraví (Kč)
limit škody na majetku
limit finanční škody (kč)
pojištění zvířete
Česká podnikatelská pojišťovna Pojištění odpovědnosti I. / zvíře I. 664 2 000 000 / 250 000 1 000 000 / 500 000 není uveden ano
Česká pojišťovna Pojištění odpovědnosti občana neoznačena 412 2000000 1000000 500000 ano
ČSOB pojišťovna Pojišťění odpovědnosti za újmu neoznačena 657 2000000 1000000 500000 ano
Generali pojišťovna Pojištění odpovědnosti občanů neoznačena 1470 2500000 2500000 čistá finanční škoda není kryta ano
Hasičská vzájemná pojišťovna Pojištění odpovědnosti občanů D 420 4000000 1500000 20000 ano
Pojišťovna Allianz Pojištění odpovědnosti Exkluziv 1530 2000000 2000000 není uveden ano
Pojišťovna Slavia Domov + Pojištění odpovědnosti z běžného občanského života neoznačena 450 2000000 1000000 500000 ano

Komu vznikla škoda?

Co jednotlivá pojištění ne/kryjí? 

Podle druhu škody: 

 • na zdraví 
 • na majetku 
 • nemajetková škoda (např. psychická újma) 

 

Podle provozovaných aktivit a příčin škody: 

 • provoz domácnosti 
 • rekreační sport 
 • chov psa 
 • chov dalších domácích zvířat 
 • vlastnictví domu a stavební práce 
 • používání malých plavidel 
 • jezdectví 
 • legální používání zbraní 
 • výpomoc jiných osob v domácnosti 
 • výpomoc při stavebních pracích 
 • výpomoc při opatrování zvířat

Nejobecnější variantou této smlouvy je pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě. Vhodným doplňkem k němu může být pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli nebo škody způsobené v podnikání. Tato poškození se řídí jinými zákony, a proto jsou na krytí tohoto rizika určeny také speciální pojistné smlouvy, které tvoří samostatnou kapitolu.

Ani smlouvy kryjící odpovědnost za chyby mimo výdělečnou činnost však zdaleka nejsou všechny stejné. Podobně jako u jiných pojištění vymezuje každá smlouva jiné situace, ve kterých je ochrana poskytnuta a ve kterých je naopak vyloučena. Navíc se některé smlouvy omezují pouze na škodu vzniklou v souvislosti s držením nemovitosti, provozem domácnosti, chovem domácích zvířat nebo s provozem vozidla (povinné ručení). Proto si stejně jako u jiných pojistek musíte dát pozor, zda vás skutečně pojišťují proti tomu, čeho se obáváte. Přehled standardních druhů škod a provozovaných aktivit najdete v samostatném boxu. 

Jak si vybrat? 

Zamyslete se, které z aktivit a příčin škody se vás týkají a vyberte si takovou smlouvu, která je pokrývá. Následně zvažte, jaké pojistné částky jsou vhodné vzhledem k vašemu sociálnímu postavení. Obvykle se stanovuje zvláštní limit plnění (pojistná částka) na škody způsobené na zdraví, na majetku, na škody finanční a nemajetkové (především duševní újma). 

Pojištění odpovědnosti se obvykle prodává ve standardizovaných balíčcích definujících jednotlivá rizika a pojistné částky. Někdy mají ale i flexibilní součásti, které lze sjednat za přirážku. Výběr – a také naše testování – proto probíhá podobně jako u cestovního pojištění. Když víte, co potřebujete, hledejte balíček, který vám co nejlépe vyhovuje. 

Smůla se člověku nevyhýbá bohužel ani na cestách. Proto může pojištění odpovědnosti krýt i škody napáchané mimo Českou republiku. Poměrně běžná je účinnost pojistné smlouvy v rámci celé Evropské unie. Podobné pojištění odpovědnosti si ale dost možná sjednáváte také ve svém cestovním pojištění, a proto takovou rozšířenou platnost ve skutečnosti ani nemusíte potřebovat. 

Obvykle jsou v pojistné smlouvě zahrnuti i další členové vaší domácnosti. Pokud je pro vás důležité, aby pojišťovna proplatila třeba i to, že vaše nezbedné dítě vylije u sousedů inkoust nebo zapomene zavřít kohoutek, raději si prověřte, kdo z vašich blízkých je automaticky pojištěn s vámi. 

Speciální kapitolou jsou zvířata. V některých smlouvách můžete za příplatek pojistit psa a kočku, v jiných i koně a další členy vaší domácí zoo. Pojištění odpovědnosti za psa je v české pejskařské kotlině velmi oblíbené. Asi právě proto je například u České podnikatelské pojišťovny variabilní součástí, na kterou lze definovat vlastní pojistné částky (v tabulce uvádíme pouze jednu z variant vyhovující modelové situaci). 

Pokud jste si vybrali smlouvu, která vaše požadavky na první pohled splňuje, nezapomeňte si ještě důkladně nastudovat pojistné podmínky. Bývají v nich popsány četné výluky, tedy situace, kdy pojišťovna nic nevyplatí.

Kdy nic nedostanete 

Výluky jsou u každé smlouvy stanoveny jinak. Nejčastěji se setkáte s těmito: 

 • škoda způsobená osobám pojištěným stejnou smlouvou nebo právnické osobě, k níž má pojištěný blízký vztah
 • škody v podnikání/ /zaměstnání
 • úmyslně způsobená škoda
 • trestná činnost
 • škoda na pronajatém bytě
 • pronajatá nebo používaná cizí věc
 • motorová vozidla (kryje povinné ručení)
 • škoda na letadlech, plavidlech apod.
 • šíření choroby
 • války
 • škody způsobené škodlivým zářením nebo chemickými látkami, plísněmi a houbami
 • v souvislosti s výkonem funkce
 • softwarové a hardwarové škody 

Přihlásit