Právo: Náhrada újmy a škody

Obsah srpnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 8/2022 Obsah srpnového dTestu

Publikováno v časopise 11/2014

Změna terminologie týkající se náhrady škody asi nebude tím hlavním, co by vás v novém občanském zákoníku zajímalo. Ovšem pokud se vám něco stane, oceníte, že poškozený má konečně o něco silnější postavení než škůdce. A přibyly i další výrazné změny. Rozšířily se případy náhrady takzvané nemajetkové újmy a zrušily se tabulky pro výpočet náhrad při ublížení na zdraví nebo usmrcení.

Právníci si zakládají na tom, že určitým slovům dávají určitý význam, který běžnému člověku někdy může unikat. Pokud slova škoda a újma v běžné řeči považujete za synonyma, věřte, že v právu mít úplně stejný význam nebudou. Újmou se rozumí škoda obecně, ať je jakákoliv. Ta se dále dělí na majetkovou škodu a nemajetkovou újmu. 

Škoda, slovy právníků, je jakákoliv ztráta na majetku. Nemusí se jednat jen o škodu skutečnou, třeba promáčklý plech u auta a ulomené kolo nebo zlomenou ruku, ale může jít i o ušlý zisk, například rozdíl mezi vaší mzdou a nemocenskou, pokud po nehodě musíte zůstat pár dní v nemocnici či domácím ošetření.  

Nemajetková újma naproti tomu není přímým zásahem do vašeho vlastnictví, nelze ji ani změřit, ani zvážit. Přesto vám způsobuje narušení osobních hodnot, ať už jde o zdraví, důstojnost, čest nebo citový vztah k věci či osobě. Újmu lze těžko nahradit, ale lze ji alespoň zmírnit omluvou nebo penězi, za které si poškozený koupí to, co mu kvalitu života vyrovná.

Na co máte nárok

Občanský zákoník preferuje, aby škůdce nahradil škodu uvedením do původního stavu. Povalený plot sice nemusí mít papírově velkou hodnotu, ale vynaložené úsilí a čas věnovaný na jeho opravu by vám zabral třeba celý víkend, který byste rádi využili jinak. Kromě obvyklé ceny plotu tak bude muset neopatrný řidič, který jej povalil, zaplatit i to, co se musí na obnovení věci dále vynaložit.

Podobně je to s poškozenými automobily při nehodách. Pojišťovny rády zkracují částky, které vyplácejí, s argumentací, že použitím nového dílu k opravě vlastně staré auto zhodnotily. A děje se tak přesto, že jim to několikrát soudy zakázaly. Nový občanský zákoník by měl takové praxi učinit definitivní přítrž. 

Věc může mít i hodnotu tzv. zvláštní obliby, tedy hodnotu jedinečnosti a citového vztahu, které nejdou ničím nahradit. Pokud vám někdo schválně spálí archivní fotku blízké osoby, nezaplatí jen její historickou hodnotu, ale zohlední se i vaše citové pouto k ní.

Když jde o zdraví

Zmírnit dopad škod je možné předchozím varováním nebo oznámením. Automaticky to ale neznamená, že případnou škodu nebudete muset hradit. Například majitel chodníku má v zimě povinnost ho uklízet, aby byl schůdný. Pokud si obec na jedinou přístupovou cestu k úřadu dá ceduli „V zimě se chodník neudržuje“ a vy si po cestě pro novou občanku natlučete, nezbavuje vás to práva na náhradu škody. Cedule ale může mít vliv na posouzení toho, zda jste se neměli sami chovat opatrněji.

Stará právní úprava byla často kritizována pro svou neosobnost a paušalizaci. Pokud došlo ke škodě na zdraví, lékař určil diagnózu a podle tabulek zjistil, že pokud jste si zlomili holenní kost, má zranění ocenit 50 body. Hodnota jednoho bodu činila 120 korun, takže za zlomeninu jste dostali šest tisíc a bylo jedno, čím se živíte nebo jak trávíte čas. Přesně stanovena byla i hodnota lidského života. Při usmrcení blízkého člověka měli manželé, partneři, rodiče a děti nárok jen na 240 000 korun.

Dnešní úprava sice neomezuje odškodnění podle přesných tabulek a vyhlášek, ale soudy stejně budou potřebovat metodiku, podle které budou postupovat. Nejvyšší soud si pomohl starou vyhláškou, ale přistupuje k ní moderně. Metodika sice není nijak závazná, ale i soudy budou pravděpodobně počítat body podle lékařských záznamů, které pak budou násobit jedním procentem průměrné mzdy v roce, kdy škoda a bolest vznikla. 

Dalšími proměnnými bude snížené společenské uplatnění a ztráta schopnosti účastnit se běžného života, na který jste byli zvyklí, bez obtíží. Například když dojde k automobilové nehodě, při které si vinou druhého zlomí nohu sportovně založený člověk, který denně chodí běhat a zakládá si na aktivním životě, bude mít nárok na vyšší náhradu škody než ten, který zná fyzickou aktivitu maximálně z televize. 

Co by se mohlo hodit

Ani s novou právní úpravou se nic nemění na tom, že každý si musí počínat tak, aby nedocházelo ke škodám. Všichni bychom měli být přiměřeně opatrní a dodržovat zákony a smlouvy, ke kterým se zavážeme. Jednáme-li podle práva, omezujeme riziko vzniku škody, kterou bychom měli hradit. Jsou ale i případy, kdy se k nutnosti zaplatit náhradu dostane člověk tak trochu nevinně.

Například za zvíře vždy odpovídá vlastník – bez ohledu na to, jestli škodu zavinil. Nezáleží ani na tom, zda je zvíře pod jeho dohledem nebo se zatoulalo či uteklo. V případě, že vám zvíře někdo hlídá, hradí škodu společně s vámi i on. Náhrady škody se naopak zprostí ten, komu zvíře slouží k výdělku, nebo mu pomáhá se zdravotním postižením – pokud prokáže, že nic nezanedbal.

Zvíře není pouhá věc

Nový občanský zákoník upravuje náhradu škody týkající se zranění vašeho zvířete. Posuzuje se sice podobně jako věc, ale pravidla pro odškodnění jsou přece jen trochu jiná. Staré právo by asi nepovažovalo za účelné, pokud byste na léčení formálně bezcenného psa či kočky vynaložili tisíce korun, protože za stejnou částku jich můžete pořídit několik. Podle nové úpravy však mohou náklady přesáhnout cenu zvířete, pokud lze říct, že by je vynaložil i jiný rozumný chovatel. Veterináře tedy zaplatí škůdce, ale do lázní nebo na plastiku byste svého čtyřnohého miláčka museli poslat za své. U běžné věci přitom platí, že náhrada škody nemá přesáhnout její cenu. Výjimku tvoří věc zvláštní obliby, kterou popisujeme v článku.

Za věci často odpovídají ti, kterým je předáte, nebo ti, kteří provozují určitý podnik. A to bez ohledu na to, zda za jejich poškození mohou. Převezme-li obuvník vaše boty k opravě, musí postupovat tak, aby je ještě více nepoškodil. Jsou-li v restauraci věšáky, její provozovatel musí zaplatit škodu, pokud se něco ztratí. Podobné požadavky zákon klade i na provozovatele ubytovacích služeb, když se vám něco ztratí z pokoje. To ale není žádná novinka, na rozdíl od škody způsobené radou či informací. Tato nová úprava míří především na profesionály, kteří radí za peníze a vystupují jako odborníci, a na ty, kteří chtějí špatnou radou škodu vědomě způsobit.


Přihlásit