Finance: Cestovní pojištění

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 6/2015

Blíží se doba dovolených a prázdnin a v mnoha rodinách se plánuje, kam vyrazit. Záleží to na mnoho okolnostech: časových i finančních možnostech, zda jet s cestovní kanceláří, nebo po vlastní ose, dále si musíte ujasnit, jestli chcete pouze relaxovat, nebo si vyzkoušet svou zdatnost u některého sportu. Je však třeba zamyslet se i nad tím, kdo, respektive jaké pojištění vás při takových aktivitách nejlépe ochrání. 

Pokud si neověříte výši plnění, nebo se budete spoléhat na to, že se vám nic nestane, a pojištění vynecháte úplně, můžete si z dovolené přivézt nemalý účet za lékaře. Statistiky ČSOB Pojišťovny uvádějí, že průměrná cena ošetření v zahraničí se blíží 20 tisícům korun. A to je pouze základní péče bez nutnosti operačního zákroku a pobytu v nemocnici. V Čechy oblíbeném Chorvatsku například ambulantní ošetření drobného úrazu (vyvrtnutý nebo naražený kotník či koleno) stojí tři tisíce korun. Zlomíte-li si ruku nebo nohu, pak už jde o částku mnohem vyšší – až 50 tisíc. Repatriace sanitkou z Itálie přijde na 70 tisíc a leteckým speciálem dokonce na milión a půl. 

Evropský průkaz je jen základ 

Ať se vydáte kamkoli, nezapomeňte alespoň na Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC), který vám vydá vaše zdravotní pojišťovna. Ten vás opravňuje k čerpání zdravotní péče na území států Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru (EHP) dle platných právních předpisů. Při přechodném pobytu v těchto zemích máte po jeho předložení nárok na nezbytnou zdravotní péči s přihlédnutím k délce pobytu, hrazenou z finančních prostředků vaší české pojišťovny. 

Možné jste někde četli, že na krátkodobý zájezd v rámci EU není třeba připojištění. Omyl! Poškozené zavazadlo vám může znepříjemnit i těch pár dní za hranicemi a třeba právě zavazadla evropský průkaz rozhodně nekryje. To samé platí i u levných, standardně dodávaných pojistek. Nebezpečí se může skrývat i v absenci nebo nízkých limitech pojištění odpovědnosti za škodu.

Při pobytu v tamním zdravotnickém zařízení na vás bude pohlíženo jako na pojištěnce daného státu, což znamená, že budete mít nárok na zajištění a čerpání zdravotní péče ve stejné kvalitě a shodných cenách. V zemích, kde si musejí tamní pojištěnci na některou zdravotní péči finančně připlácet, tedy platit spoluúčast, budete i vy nuceni ji uhradit. V soukromých zařízeních byste pak museli platit všechny úkony. 

Zdravotní péče na základě evropských nařízení se nevztahuje na zdravotní repatriaci ani na repatriaci ostatků, nekryje případné, mnohdy vysoké, spoluúčasti hrazené pacientem při hospitalizaci, stomatologických zákrocích nebo při nákupu předepsaných léků. Proto doporučujeme vždy sjednat i komerční cestovní připojištění. V zemích mimo EU a EHP je takové pojištění prakticky nutností, částky za ošetření i léky bývají ještě vyšší a Evropský průkaz zdravotního pojištění vám tam neuznají.

Co (ne)kryje cestovní pojištění?

Předně úroveň krytí určují limity. Ty se zpravidla dělí na čtyři části. Léčebné výlohy kryjí ošetření, převozy, léky a podobně. Nešetřete, toto je nejdůležitější složka a ani statisícové limity nemusejí být dostatečné.

Významnou částí je také pojištění odpovědnosti za škodu. Jestliže něco rozbijete, někoho zraníte vy nebo vaše (pojištěné) děti, pojišťovna za vás škodu uhradí. Podobně jako u limitů zdravotních se nevyplatí šetřit. Srazíte někoho na svahu nebo při jízdě na kole přehlédnete chodce a miliónová škoda z dlouhodobého léčení by byla na vás.

U třetí složky, zavazadel, posuďte sami, co v kufru vozíte. Pozor si dejte také na to, jak je se zavazadly zacházeno a co by v nich (ne)mělo být. Když si do tašky schováte diamantový náhrdelník nebo kameru za půl miliónu, pojišťovna se může zdráhat proplatit ztrátu. Tak cenné věci zpravidla do batohu nepatří. 

Pozor dejte také na to, že pojištění léčebných výloh není to samé jako úrazové pojištění. Pokud byste krom proplacení výdajů chtěli za úraz víc (snížení společenského uplatnění, trvalé následky, bolestné), potřebujete zvlášť úrazové pojištění. 

Dlouhodobý pobyt v cizině 

Při krátkodobých cestách, jako jsou dovolené, není třeba se odhlašovat z běžného zdravotního pojištění, kam vy nebo zaměstnavatel pravidelně platíte příslušnou částku. Jedete-li ale za hranice na delší dobu, předložte pojišťovně doklad o zaplaceném cestovním pojištění a po dobu výjezdu budete zproštěni povinnosti platit běžné zdravotní pojištění.

O dlouhodobém pobytu v cizině hovoříme tehdy, jsou-li splněny tyto tři podmínky: nepřetržitý pobyt trvá déle než šest měsíců; zdravotní pojištění v cizině trvá po celou dobu pobytu; písemné prohlášení o ukončení platby pojistného bylo doručeno zdravotní pojišťovně před dnem ukončení platby pojistného.

Pomohou platební karty?

Cestovní pojištění může být součástí řady platebních karet. U těch vyšší třídy je to prakticky automatické, někdy jej lze dokoupit. Problémem však může být nedostatečné pojistné krytí nebo nepřizpůsobitelnost parametrů pojištění, jako například délka pobytu v cizině, územní platnost nebo rizikovost aktivit, které na cestě podnikáte. Navíc v něm zpravidla schází pojištění zavazadel, pojištění storna zájezdu či odpovědnost za způsobené škody. Někdy si banky mohou určovat spoluúčast klientů na pojistné události. Pokud se tedy rozhodnete vycestovat s tímto pojištěním, vždy před cestou raději prověřte jeho rozsah.

Pokud limity shledáte jako nedostatečné, nemusíte pojistku ještě zavrhnout. U verzí s nižším krytím si zpravidla můžete připlatit za vyšší limity nebo pojištění pro vás i pro rodinné příslušníky přikoupit, ačkoliv standardně u karty není. 

Do podobné skupiny spadá i případné pojištění poskytované v ceně zájezdu cestovními kancelářemi. Jedná se pouze o základní zdravotní pojištění, tzn. akutní ošetření ve státních zdravotnických zařízeních. O jeho rozsahu se proto informujte při podpisu smlouvy, abyste věděli, na co se případně připojistit. Některé cestovky však přímo píší, že pojištění není zahrnuto v ceně. Tedy ani to základní.

Ušetřit se dá

Modelové situace

V modelových příkladech jsme vždy požadovali pojištění nákladů na léčení, repatriaci, úrazové pojištění (na smrt a trvalé následky úrazu), pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a majetku a pojištění zavazadel. Vždy jsme hledali optimální variantu pojištění s ohledem na věk a možná rizika.

  • CHORVATSKO

2 dospělí v důchodovém věku (70+)

10 dní (1.–10. 7. 2015)

  • ITÁLIE

2 dospělí a 2 děti (3 a 4 roky)

8 dní (1.–8. 7. 2015)

  • KUBA

2 dospělí (18+)

14 dní (1.–14. 7. 2015)

Přemýšlíte-li o cestovním pojištění, nemusíte volit jen to jednorázové, jehož přehled pro vybrané modelové situace nabízíme v tabulce. Zvolit můžete i celoroční pojištění. To se ale vyplatí jen těm, kteří cestují častěji. Jak už z názvu plyne, pojistka vám platí celý rok a nemusíte tak myslet na cestovní pojištění pokaždé, když vyrážíte za hranice České republiky. Rozsah krytí je obdobný jako u klasického jednorázového pojištění, které by vás zpravidla vyšlo dráž. Můžete si sjednat různé doplňkové služby i různou výši krytí. Nabídky pojišťoven začínají již na 1 Kč za den, tj. 365 Kč za celoroční pojištění.

Držitelé karty ISIC, což je celosvětově uznávaný doklad prokazující statut studenta střední, vyšší odborné nebo vysoké školy, mohou využít cestovní pojištění poskytované k tomuto průkazu ve variantě L za 350 Kč. Toto cestovní pojištění zahrnuje i extrémní sporty a platí celosvětově. Jeho platnost odpovídá platnosti karty, přičemž maximální délka jedné cesty nesmí přesahovat 45 dní, ale platí i pro opakované výjezdy. Pojištění zahrnuje léčebné výlohy (plnění 4 milióny), repatriaci (1 milión), opatrovníka, zachraňovací náklady (50 tisíc) a nebezpečné zimní sporty (do výše 20  tisíc). 

Za 50 korun si pak můžete připojistit odpovědnost za zdraví a majetek (plnění 1 milión). O sto korun levněji vás vyjdou průkazky Tarif Z, kde je však plnění zhruba o polovinu nižší.   

cestovní pojištění - modelové příklady

pojišťovna
Allianz pojišťovna
AXA pojišťovna
Česká podnikatelská pojišťovna
Česká pojišťovna
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Česká spořitelna
ČSOB pojišťovna
ERV Evropská pojišťovna
Generali pojišťovna
Komerční pojišťovna
Kooperativa pojišťovna
Pojišťovna VZP
UNIQA pojišťovna
Wüstenrot
název balíčku Optimal Komfort Komplet Individuální Komplet Kolumbus, varianta Klasik Atlas, variant 2 Sbaleno, varianta "K moři" Universal Standardní varianta Kolumbus Klasik Basic, varianta Optimal K5 ProCesty, varianta 3
cena v model. případě "Chorvatsko" (Kč) 2 064 1 344 1 033 1 195 1 760 1 080 684 1 360 1480 900 1 080 1 134 972 1 080
cena v model. případě "Itálie" (Kč) 1 104 920 599 640 832 576 634 1 260 552 663 576 778 778 528
cena v model. případě "Kuba" (Kč) 2 648 1432 645 1563 1792 1 411 1 436 1 840 1 048 1 260 1 411 1 388 1 361 1 316
léčebné výlohy, repatriace (Kč) neomezeno 2500000 2 000 000 3 000 000 10 000 000 3 000 000 2 500 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 5 000 000 5 000 000
odpovědnost za škodu na zdraví (Kč) 10 000 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 4 000 000 2 000 000 1 000 000 1 000 000 2 000 000 4 000 000 2 000 000 1 000 000 2 000 000
odpovědnost za škodu na majetku (Kč) 5 000 000 1 000 000 300 000 1 000 000 1 000 000 4 000 000 1 000 000 500 000 1 000 000 1 000 000 4 000 000 2 000 000 1 000 000 500 000
pojištění zavazadel (Kč) 25 000 20 000 15 000 10 000 15 000 15 000 15 000 15 000 50 000 15 000 15 000 10 000 15 000 30 000
smrt úrazem (Kč) 200 000 400 000 100 000 100 000 250000 100 000 100 000 100 000 500 000 100000 100 000 100 000 150 000 200 000
trvalé následky úrazu (Kč) 400 000 400 000 200 000 200 000 400 000 200 000 200 000 200 000 500 000 200000 200 000 200 000 300 000 300 000

Cestování se zvířátky

I malý psík nebo kočka, bez kterých nechcete vycestovat, mohou způsobit škodu. Vyplatí se je proto připojistit. Podmínky pro sjednání pojištění léčebných výloh nemoci či úrazu, nákladů na veterinární léčbu a pojištění pro případ uhynutí či utracení se mohou v jednotlivých pojišťovnách lišit. Zpravidla je však nezbytné, aby se jednalo o zdravé a očkované zvíře, které lze přesně identifikovat (tetování nebo čip). Rozhodující naopak není to, zda se jedná o čistokrevné plemeno s průkazem původu. Zvířata musí mít platný pas a v den sjednání pojištění musí být starší než tři měsíce. Výše pojistného závisí na stáří zvířete, jeho rase, velikosti a váze a na limitu výše pojistného plnění. Ten si stanoví klient sám, nejčastěji se pohybuje v rozmezí od 15 do 30 tisíc korun. Pojistné produkty pro domácí mazlíčky se obvykle sjednávají se spoluúčastí klienta.

Výluky a výjimky

U pojištění vždy varujeme před četnými výlukami, tedy situacemi, ve kterých vám pojišťovna nic neproplatí. Existují také výjimky, při kterých vás pojišťovna vůbec nepojistí. Například budoucím maminkám je cestovní pojištění nabízeno pouze do sedmého měsíce gravidity. Pojišťovny však mohou odmítnout pojistit i ženy s rizikovým těhotenstvím, které jsou v době vycestování vedeny jako práce neschopné. Omezení platí i pro diabetiky, kteří by cestu měli konzultovat s ošetřujícím lékařem. V každém případě by si měli připojistit závažná onemocnění. Důležité je mít s sebou lékařskou zprávu v angličtině a předkládat ji při každé návštěvě tamního lékaře. 

Senioři na cestách jsou většinou pojišťoven považováni za rizikovou skupinu. Lidé nad 70 let by si měli předem zjistit, které zdravotní výkony jsou z cestovního pojištění hrazeny a které budou muset zaplatit z vlastní kapsy. Funguje to tak, že přinesete do pojišťovny lékařskou zprávu, podle které vám budou upraveny pojistné podmínky. Seniory nad 80 let už nepojistí téměř nikde.

Nepojištěné jsou zpravidla adrenalinové sporty, mezi které však nepatří jen bungee jumping, ale třeba i sjíždění náročných terénů na kole, jízda na koni, kanoistika na divokých řekách nebo lyžování a snowboarding mimo vyznačené trasy a sjezdovky, rafting či potápění s dýchacím přístrojem. Když se vám při provozování těchto aktivit něco stane, hradíte si vše z vlastní kapsy. Obdobné je to u organizovaných sportovních aktivit, zvlášť různých závodů, profesionálních sportovních příprav a podobně. Hledat samozřejmě můžete odpovídající připojištění, to ale bude zpravidla drahé a ne všechny pojišťovny se na něj specializují. 


Přihlásit